fler faktoider

fler faktoider

Skit

Jag skiter i ära, rykte och namn
Jag skiter i guld och i pengar
Jag skiter i kvinnors svällande barm
Jag skiter i deras sängar
Jag skiter i varmt
Jag skiter i kallt
Jag skiter i peppar
Jag skiter i salt
Jag tror ta mig fan att jag skiter i allt

Denna dikt finns i lite olika varianter, på nätet och (säkert i högre grad) utanför detsamma, kanske allra mest som toalettklotter. Det verkar dock tämligen säkert att det inte, som ibland uppges, är Gustaf Fröding som skrivit den, åtminstone kan jag inte se att den publicerats i hans namn. Att den finns i lite olika varianter indikerar att den snarare gått från led till led än hämtats ur en diktbok, och en del vändningar i en del varianter känns inte riktigt som Fröding, för att formulera det försiktigt. (Det här är en syntes av de, i mitt tycke, bästa bitarna.)

En annan sak är huruvida Fröding skulle ha kunnat skriva en dikt som den här; själv håller jag det inte för helt osannolikt, men det kanske har att göra med att jag en gång trodde att så verkligen var fallet.

Och jag skiter i fysik,
och jag skiter i matematik,
och jag skiter i all satans teknik.
och jag skiter i morsan,
och jag skiter i farsan,
dom säger jag skiter i allt, men det skiter jag i.

Magnus Uggla (1977)

Finns här en koppling? Går det att belägga "Fröding-dikten" från före 1977? Enligt Magnus själv inspirerades han av ett skämt (ev. av Albert Engström själv) i Söndagsnisse-Strix: "De säger att jag skiter i allt, men det skiter jag i." (Kan passa på att påminna om att uggla heter strix på latin.)

Uppdaterat: En version av dikten återfanns i de arbetsanteckningar som Ture Nerman (1886-1969) efterlämnade, och måtte alltså ha skrivits en stund före 1977, "efter muntlig tradition" från den originelle diktaren Wilhelm von Braun (1813-1860). Observera dock von Braun-sällskapets brasklapp:

Viss uppmärksamhet anbefalles när von Braun nämns som upphovsman till osignerade dikter. Genom att hans namn var känt har han uppenbarligen många gånger angetts som författare till alster som av stilen att döma inte är hans.

Varningen är definitivt välplacerad och kan tillämpas på många fler kända namn som folk envisas med att tillskriva allt möjligt.

Referens:
Gustaf Fröding, Samlade dikter (Wahlström & Widstrand 1985)
Wilhelm von Braun:
WvB-sällskapet: Dikter av det skabrösa slaget
Lars Westman, krönika, Tidningen VI, nr 5 2007

Tack till alexz och Sumsar på Skalman som ledde in mig på rätt spår,
Ola Aurell som tipsade om Ugglas låt, Pontus som tipsade om Strix-kopplingen
samt Mattias Jansson som korrigerade en datering jag fått fel

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum