fler faktoider

fler faktoider

Sittpinnar på fågelholkar

Bra för fågeln att sitta på

Problemet är att sittpinnen även underlättar för ekorrar, större fåglar m.fl. rovdjur som vill plocka åt sig ägg och ungar. Det är därför man inte skall sätta sittpinnar på fågelholkar.

Pinnholkar

På många äldre holkar finns en sittpinne nedanför ingångshålet. Denna bör man ta bort. Sittpinnen är nämligen inte nödvändig för fågeln som bor i holken, men är en utmärkt sittplats för skator, ekorrar och katter som försöker plundra holken.

P-G Bentz

Att det vid detta anbringa en sittpinne mera skadar än gagnar och bör därför underlåtas.

Conrad Stiernspetz (1920)

(Kan inte låta bli att ta med denna lite äldre arkitektoniska riktlinje, dels för att visa att rekommendationen inte är ett nytt påfund, dels för att den demonstrerar ett levande bruk av ordet "underlåta", som väl idag enbart används i juridiska sammanhang.)

Hole-nesting species often prefer to cling directly to the rim of the hole than to squat on a peg. Besides, a peg may aid marauders. Bluebirds and tree swallows often prefer their homes unpegged, while chikadees, titmice, nuthatches and wrens are less fussy.

New York Times (1970)

NYT ger som synes blandade besked. Bluebirds (en sorts trastar, verkar bara finnas i Amerika) och tree swallows (trädsvalor) föredrar pinn-lösa holkar, medan chickadees (mesar), titmice (också mesar), wrens (tättingar) och nuthatches (nötväckor) är "less fussy", och kan alltså acceptera pinn-holkar. Något exempel på en fågelsort som faktiskt föredrar holkar med pinnar ges dock inte (det skulle väl vara rovfåglarna då).

Tvärtom rekommenderar flera, bl.a. P-G Bentz på Falsterbonäsets Naturvårdsförening (som här valts ut som typisk representant för en stor och enig expertis på området), några metoder för att försvåra för oönskade besökare:

Ekorrar och hackspettar försöker ofta utvidga ingångshålet för att komma åt ägg och ungar. För att förhindra detta kan man placera en ring av nubb runt ingången. En metallplatta runt ingångshålet är ännu mer effektiv. Den måste sluta tätt och inte lämna några sprickor som fåglarna kan fastna i.

P-G Bentz

För att försvåra för mård och katt att nå in i holken kan man förse taket med en hal plastskiva. Man kan också göra ingångshålet djupare genom att komplettera hålet med en kloss på insidan av holken. Försök att placera holken så att det är en bra bit till intilliggande grenar.

Hörby kommun

Av alla ritningar och beskrivningar som förekommer på hemsidor och i böcker så är en klar majoritet utan sittpinnar; men bland de utan så anger majoriteten, vad jag kan se, ingen förklaring av det hela. Tills pinn-lösa holkar blir en självklarhet så vore det nog en god idé att ha med denna brasklapp, för att undvika att byggare som ändå har borrmaskinen framme får för sig att ge exteriören en riskabel komplettering.

Referenser:
P-G Bentz, Falsterbonäsets Naturvårdsförening: Fågelholkar och holkfåglar
Conrad Stiernspetz, Något om fågelskydd, Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1920
Roslagens ornitologiska förening: Fågelholkar
Hörby kommun, Natur i Hörby: Hjälp de flygande djuren, bygg en holk!
Spring Housing for Our Feathered Friends, New York Times, 1 mars 1970

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum