fler faktoider

fler faktoider

Svarta hål

Universums dammsugare

... Contrary to popular myth, a black hole is not a cosmic vacuum cleaner.

NASA

Om solen plötsligt och i övrigt odramatiskt skulle kollapsa till ett svart hål, vad skulle då hända med jorden? Domedagen inom några timmar? Nej - jorden och alla andra planeter, dvärgplaneter, asteroider med mera skulle fortsätta i sina banor som om ingenting hänt. Eftersom det svarta hålet väger* exakt lika mycket som solen så blir gravitationen exakt densamma på samma avstånd.

The Doctor: We're standing under a black hole.
Ida Scott: In orbit.
The Doctor: But we can't be.
Ida: You can see for yourself — we're in orbit.
The Doctor: But we can't be!

Typiskt exempel på myten i Doctor Who, s2ep8

Eller så här: Svarta hål drar till sig allting, men det gör allt annat också. Gravitation kallas det.

Jerry Fishman: At a distance, black holes really don't have more gravity than normal objects, so at a distance they really won't suck things in any more than a normal object of the same mass.

nära håll är gravitationen från ett svart hål förvisso större, eller mycket mycket större, än gravitationen från någon vanlig stjärna. Men det är en annan sak. På håll går det inte att enbart genom att mäta gravitationen skilja ett svart hål från en stjärna som väger lika mycket.

* På en hemsida som denna kommer man naturligtvis inte undan med att blanda ihop begreppen "massa" och "vikt", eller ens "vikt" och "tyngd". Det är inte samma saker, och i detta sammanhang spelar det ingen roll.

Referenser:
Jerry Fishman: Why Black Holes Suck. Or Do They?, NASA Chats - Ask an Expert
Imagine the Universe! Black Holes, NASA Goddard Space Flight Center

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum