fler faktoider

fler faktoider

Sfinxens näsa

... Sköts bort av soldater, ev. Napoleons

Nu vet väl de flesta att det var Obelix som hade sönder den, men uppgifter om att det var soldater - Napoleons eller andra - som förstörde sfinxens näsa är tämligen vanligt förekommande, trots att belägg saknas helt.

The Sphinx was well known to Europe and no contemporary account describes the Sphinx having a nose before Napoleon arrived and being in a noseless condition after his departure.

Andrew Warinner

Warinner nämner andra soldater som fått skulden, märkligt nog såväl britter som tyskar under båda världskrigen, trots att den näslösa sfinxen är mer än väldokumenterad långt före 1914. Då är äldre tiders militärer intressantare - även om man kan diskutera varför näsan nödvändigtvis skall ha förstörts med våld.

Nordens sfinx
Nordens sfinx 1737

Nordens sfinx - detalj Frederic Louis Norden (som han stavade det i Danmark) reste i området på 1700-talet, han ritar och berättar i Voyage d'Egypte et de Nubie bl.a. om en sfinx utan näsa. Bilden ovan publicerades 1755, den skall ha ritats 1737. (När jag tittade lite extra på bilden såg jag att Norden skissat upp en näsa - vi kan väl utgå ifrån att det är ett teckningstekniskt grepp snarare än ett tecken på en nasal konspiration.)

Denons sfinx
Denons sfinx 1798

På många hemsidor finner man påståendet att Napoleon skall ha låtit förstöra sfinxens näsa på grund av dess negroida form, ofta styrkt av ovanstående bild av Vivant Denon, som alltså skall ha utförts före vandaliseringen. Eftersom näsan som synes saknas även här så vet jag inte vad som menas. Denon beskriver sfinxens huvud (resten var täckt av sand) och sammanfattar med att "le caractère en est africain", dock utan att nämna näsan.
I den egyptiska expeditionen ingick ett hundratal forskare för att beskriva landets arkitektur, flora, geologi med mera. (Det kan dock poängteras att Rosettastenen hittades av vanliga soldater under fortifikationsarbeten; det var inte var resultatet av någon planerad arkeologisk utgrävning.)

Det kan vara värt att nämna det s.k. slaget vid pyramiderna, då Napoleon f.ö. gjorde sitt bevingade yttrande om de fyrtio seklerna. Slaget utspelades dock ca 15 km från pyramiderna och sfinxen, inte mitt ibland dem, vilket en del dramatiska tavlor ger intryck av.

The Egyptian historian al-Maqrizi, writing in the fifteenth century, attributes the vandalism to Muhammad Sa'im al-Dahr, a Sufi fanatic from the khanqah of Sa'id al-Su'ada. In 1378, upon finding the Egyptian peasants making offerings to the Sphinx in the hope of increasing their harvest, Sa'im al-Dahr was so outraged that he destroyed the nose. Al-Maqrizi describes the Sphinx as the "Nile talisman" on which the locals believed the cycle of inundation depended.

Wikipedia

Al-Maqrizis förklaring kan visserligen vara lika tendentiös som någon annan, men poängen är att näsan var borta på 1400-talet. Även auktoriteten Hawass menar att näsan förstördes med flit på 1300-talet.

Its nose seems to have been deliberately chiselled off in the 14th century, perhaps as a reaction to a wave of disasters which swept the country then - plague, famine, wars and suchlike - for which pagan images were held responsible.

Zahi Hawass

Obelix och sfinxens näsa
Kan ju ta med den här också.

Referenser:
Andrew Warinner, Who did the Sphinx's Nose?
Larry Orcutt, The Sphinx's Nose
Ur Norden: Profil de la tête colossale du Sphinx (Sfinxens jättehuvud i profil)
Wikipedia (eng.): Great Sphinx of Giza
Zahi Hawass, The Peak and Splendour of the Old Kingdom from the Fourth
Wikipedia (dansk): Frederic Louis Norden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum