fler faktoider

fler faktoider

Semiramis hängande trädgårdar

Även om alla inte är helt överens på denna punkt så verkar de flesta idag luta åt att de hängande trädgårdarna verkligen funnits. Vad som är helt säkert är dock att drottning Semiramis inte kan ha varit inblandad.

Som de beskrivs av grekiska skribenter så uppfördes underverket, en konstbevattnad trädgård byggd på höjden (även om detaljerna varierar rejält) ca 600 f.Kr. eller något senare av Nebukadnessar II. Enligt en ofta nämnd uppgift uppfördes den för hans drottning Amyitis, som saknade sitt hemland Mediens (nordvästra Iran) berg och växtlighet i det platta och ökenartade Babylonien.

Drottning Semiramis är en synnerligen "faktoid" personlighet. Om hon alls funnits - "kärnan" i legenden är nog den assyriska drottningen Shammuramat strax före eller vid 800 f.Kr., men under årens lopp har hon sedan kommit att associeras med en mängd byggnadsverk, berättelser och händelser. Som t.ex. när hon blir gemål till Nimrod, Babylons grundare i en dimmig forntid. Berättelserna och tillskrivelserna tar ingen särskild hänsyn till tidsaspekten, eller några särskilda aspekter som helst förresten. Så småningom uppnådde hon status av halvgudinna eller gudinna, så till den grad att hon kan ha utgjort förebild för självaste Ishtar och i förlängningen Afrodite osv.; och då låg det också nära till hands att avfärda henne från de historiska personernas skara. (Att förklara gudar o.dyl. på detta sätt kallas förresten för euhemerism.)

Där fanns även en hängande trädgård (som den kallas) nära citadellet, inte byggt av Semiramis utan av en senare furste kallad Kyros, för en av hans kurtisaner, som var av persisk (som de kallar det) börd och därför längtade efter bergsängar, fick kungen att skapa en konstgjord trädgård för att imitera det persiska landskapet.

Diodorus Siculus (1:a århundradet f.Kr.)

Ett antikt exempel på hur Semiramis trädgårdar vederläggs. Visserligen tillskriver Diodorus trädgården kung Kyros II "den store", kung över Persien, ca 538-530 f.Kr. Babylonien dessutom, med mera. Så även om detta citat inte känns som det perfekta belägget mot Semiramis så fungerar det utmärkt som exempel på just sammanblandningar av historiska personer.

Reade (2000) går igenom en mängd slutsatser som lanserats under åren, där trädgårdarnas upphovsmän (den assyriske kungen Sennacherib?), placering (Nineve?), ålder, fason och existens varierat. Helt oavsett hur det ligger till med dessa saker, så kan i vilket fall Semiramis avfärdas: vare sig hon eller trädgården funnits eller inte, så återstår det att visa vilken koppling de haft till varandra. (Just Reade finner att den historiska Shammuramat skulle kunna visa sig ha en viss, vag koppling till Babylon, på så sätt att hennes make Shamsi-Adad V kanske hade en del i stadens återuppförande sedan Sennacherib förstörde den år 689 f.Kr. Men mycket mer än så blir det inte.)

Även om arkeologen Robert Koldeway menade att trädgårdarna kunde ha burits upp av en valvkonstruktion - tydligen tätad med asfalt - som han fann i Nebukadnessars palats, tror många arkeologer numera att de hängande trädgårdarna i själva verket var belägna i den samtida staden Nineve.

Palmer et al (2005)

Referenser:
Nationalencyklopedin: Semiramis
Wikipedia (eng.): Semiramis; Hanging Gardens of Babylon
Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, bok II, kap. 1 (Loeb 1933)
Julian Reade, "Alexander the Great and the Hanging Gardens of Babylon" (British Institute for the Study of Iraq 2000), Iraq, vol. 62, sid 195-217 - med div. trädgårds-teorier m.m.
Wilhelm Eilers, Semiramis (Wien 1971), med Zusammenfassung på sid 68-69
Palmer, Bahn, Tyldesley, Arkeologins största upptäckter (Historiska Media 2005), sid 74-75 - lättillgänglig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum