fler faktoider

fler faktoider

Schizofreni

Schizofreni = personlighetsklyvning

Schizofreni' [skitså-] (grek. skiz'ein, klyva, och fren, själ), Dementia praecox, personlighetsklyvning, en av de vanligaste sinnessjukdomarna, drabbar mest yngre personer och är ärftligt betingad.

Kunskapens Bok (1952)

Låt oss allra först komma överens om en medicinsk term: multipel personlighet. Med det menas en individ som har multipel personlighetsstörning, och därmed rymmer olika personligheter; alltså en annan beteckning på det som brukar kallas personlighetsklyvning. OK? Bra.

Schizofreni är samlingsnamn för ett antal psykotiska sjukdomar med mycket varierande symptom, men multipel personlighetsstörning är inte ett av dem. Visst finns det folk som har båda, liksom man kan bryta benet när man är förkyld, men det rör sig alltså om helt skilda företeelser.

Schizofreni är vanligare än man kanske tror; omkring 1 % av alla människor har eller kommer att få någon form av schizofreni. Multipel personlighet är mycket ovanligt.

Varför man får schizofreni är ännu inte klarlagt. Varför man får multipel personlighet är visserligen heller inte absolut bevisat. Det är fullt möjligt att den kraftiga ökningen under de senare decennierna beror på terapin som folk fått.

Så hur har man fått för sig att schizofreni och multipel personlighetsstörning är samma sak, när de tvärtom är väsensskilda? Svaret är, ovanligt nog i faktoid-sammanhang, faktiskt givet.

Själva ordet schizofreni myntades av Eugene Bleuler 1911. Han försökte beskriva ett genomgående tema hos ett flertal sjukdomar, nämligen att den sjuke delvis befinner sig i verkligheten, delvis i en sorts inre värld, med helt andra normer och orsakssammanhang. Då bildade han ordet av grekiska σχιζο, schizo och φρεν, fren enl. ovan. Schizofreni betyder alltså "själsklyvning", och det är ju nästan synonymt med "personlighetsklyvning", som också varit dess populära namn sedan länge - men vid något tillfälle har "personlighetsklyvning" kommit att förknippas med en helt annan sjukdom.

Vad jag kan se verkar termen "personlighetsklyvning" vara mindre vanlig bland proffsen nuförtiden, om det nu beror på risken för sammanblandningar eller någonting annat.

Referenser:
Atkinson et al, Introduction to Psychology, 10th ed. (Harcourt Brave Jovanovich 1990), sid 616-628
Human Brain Informatics: Schizofreni är inte detsamma som personlighetsklyvning
Wikipedia: schizofreni
www.schizofreniforbundet.org.se

Tack till Kristoffer Wallmark som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum