fler faktoider

fler faktoider

Kriget Sverige - San Marino

Sverige och San Marino är i krig med varandra

...Ja, inte öppet krig såklart, men det lär ha varit en väldigt stor och trasslig konflikt, trettioåriga kriget och Napoleonkrigen brukar nämnas, där otaliga nationer var inblandade, direkt eller indirekt via diverse allianser. I fredens myckna pappersarbete lyckades lilla San Marino komma bort – om det nu var företrädaren som reste hem för tidigt eller om man glömde bort honom helt – men resultatet blev hur som helst att freden mellan just dessa två länder inte blev sluten enligt konstens alla regler, varav följer att Sverige och San Marino, tekniskt sett, fortfarande ligger i krig med varandra.

Krigets juridik är en mycket speciell juridik. Till exempel finns det inte någon allmänt accepterad definition av krigstillstånd. Ett krig behöver ingen officiell krigsförklaring för sin tillblivelse – det är bara att sätta igång – och inte heller behövs något officiellt fredsavtal för att kriget skall anses vara avslutat. En grundförutsättning för att krig skall kunna anses råda är att länderna själva anser så vara fallet, och eftersom detta åtminstone inte gäller för Sverige - San Marino så är krigstillståndet en myt. Eftersom det senare landet heller inte deltagit i någon väpnad konflikt sedan 1463, de var passiva medlemmar i trettioåriga krigets katolska allians, så ligger nu bevisbördan blytung på den som menar att krigstillstånd av vilken sort som helst råder.

Dessa faktorer, tillsammans med det faktum att Sverige sedan länge har diplomatiska förbindelser med San Marino, är ett bevis på att fredstillstånd råder mellan Sverige och San Marino. En eventuell utebliven underskrift på ett fredsavtal saknar därför folkrättslig betydelse.

Isabella Törngren, UD

Enligt en variant fick man reda på läget på 1970-talet och lät i all hast sluta en formell fred. Enligt en annan slöts en sådan fred 1996, och/eller 1985? Vilka problem en "osluten" fred skulle kunna innebära framgår aldrig.

Det finns vidare inte ett spår av några sentida fredsförhandlingar i UD:s arkiv vilket avfärdar tesen att någon avveckling av ett eventuellt krigstillstånd skulle ha skett under 1970-talet.

Ulf Sundberg

Det faktum att uppgifterna bubblar upp då och då ger åtminstone tidningar tacksamma uppslag, DN gjorde en grej av det hela den 1 april (...) 1985, liksom Expressen 1996.

Varifrån påståendet kommer? Isabella Törngren nämner en källa: Masco (Marco?) Guidi, italiensk historiker (samma person som hennes företrädare Martina Smedberg hänvisar till). Denne skall ha hävdat att företrädaren för det furstendöme som representerade San Marino vid de förhandlingar som resulterade i westfaliska freden 1648 reste hem utan att ha undertecknat slutdokumentet, då han inte fått någon lön. Oavsett om detta är sant eller inte (jag har inte sett bevisföringen, eller ens hittat minsta spår av signore Guidi) så spelar det alltså ingen som helst roll idag.

Att myten lever kvar beror naturligtvis på att det är en rolig historia, och så är den ju inte helt enkel att avfärda. Enligt källor på plats har sanmarineserna heller inget emot den. Liknande påståenden finns lite varstans i världen, med varierande sanningshalt, men av någon anledning brukar den ena kontrahenten vara i miniatyrformat. Som det s.k. 335-årskriget mellan Nederländerna och Scilly-öarna, eller det lilla samhället Berwick-upon-Tweed som tekniskt sett skulle ha hållit ut i Krim-kriget hundra år längre än någon annan. Detta gemensamma drag borde rimligtvis betyda något.

Det kan här nämnas att Italien fram till mitten av 1800-talet utgjordes av en stor mängd stater, som republikerna Florens, Genua och Siena, hertigdömet Savojen, och kungariket med det oförglömliga namnet Bägge Sicilierna - för att bara nämna några. Myten om kriget hade förmodligen aldrig blivit till om även San Marino uppgått i den enade nationen, eftersom ett oavslutat krig Sverige - Italien har en betydligt mindre humoristisk klang.

Relaterat: Koreakriget har inte avslutats med ett fredsfördrag. Det enda som finns är en vapenvila från 1953 och en demilitariserad zon som i skrivande stund ännu patrulleras. Huruvida detta krig kan betraktas som pågående på vilket sätt som helst kan diskuteras, men så är ju också det diplomatiska läget mellan Nord- och Sydkorea i en helt annan division än det mellan Sverige och San Marino.

Referenser:
Ulf Sundberg, "Freden med San Marino", Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Viktor Ström, "Är det verkligen sant?", Värnpliktsnytt 12/2005 (med flera myter)
Isabella Törngren, Enheten för Europeiska unionen/UD; mail samt telefonsamtal 2007-01-26
Wikipedia (sv.): Krig (om folkrätten m.m.)

Tack till Joakim Ekberg, Johan Lindvall, Ingela Bjurhager m.fl. som tipsade om denna faktoid
samt Mats Forsell som kollade med UD

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum