fler faktoider

fler faktoider

Medeltida rustningar

På medeltiden var rustningarna så tunga att
    - riddaren fick lyftas upp på hästen med en kran
    - en riddare som föll till marken inte kunde resa sig
    - en riddare efter en stund kunde falla död ner utan en skråma

För det första är en rustning i plåt inte så extremt tung som man kan få för sig; en typisk rustning från slutet av 1400-talet vägde 20-25 kg. För det andra är vikten fördelad över hela kroppen och är därför till mindre besvär än vad exempelvis en tung ryggsäck är. En krigare i rustning kunde stiga upp på sin häst utan hjälp, springa eller rentav hjula om det behövdes.

Det var visserligen stor skillnad mellan rustningar för slagfältet och rustningar för tornerspel; de senare skulle ju bara bäras en kort stund och under ordnade förhållanden, och kunde därför göras avsevärt tyngre och klumpigare än de förra. En tornerhjälm t.ex. kunde vara tre gånger så tung som en hjälm för fältbruk.

Att det skulle krävas en kran för att få upp riddaren på hästen är dock en ren myt som enligt www.dragoncrestone.com kan härledas till ett skämt i en teaterpjäs från 1800-talet, When Knights Were Bold. Lyftkranen finns åtminstone med i nedanstående film från 1944 (med Laurence Olivier, även om det inte är han som sänks ner), och säkert andra pjäser och filmer.

Ur Henry V (1944), akt IV, scen 3
Henry V, akt IV, scen 3: Inför slaget vid Agincourt.

En annan uppgift som förefaller minst lika trolig är att myten härrör från Henrik VIII, en från början aktiv ung man som med tiden blev närmast invalidiserad p.g.a. kraftigt övervikt (anledningen har diskuterats, men övervikten är ett faktum). Enligt Wendy Dunn beskriver Alison Weir "apparater som kunde lyfta och bära honom"; även om jag inte har hittat belägg för det så ligger det nära till hands att anta att han även lät sig lyftas upp på hästryggen, om han nu red, och att det är sådana lösningar som under årens lopp modellerats om till en tänkt regel.

Utöver många andra ting bekräftar dessutom Björn Hellqvist på sin sida att det mycket riktigt hände att folk i rustning föll döda ner utan några yttre skador, men det berodde inte på tyngden utan på värmen, som en het sommardag utan tvivel kunde bli extrem i de illa ventilerade metallrustningarna.

En viktig händelse i denna faktoids historia är slaget vid Agincourt (även stavat Azincourt) 1415, där engelska långbågar gjorde succé mot tungt rustade fransmän. Flera beskrivningar återkommer till rustningarnas vikt, hur trötta dess bärare var redan innan de kommit fram till striden, om krigare som ramlade och blev fast med mera. Men vid just detta tillfälle hade regn förvandlat fältet till lera. Man får alltså vara försiktig med att generalisera.

Referenser:
Björn Hellqvists svärdsida: Om medeltida vapen och rustningar (excellent!)
artofchainmail.com: A Brief History of Armour
www.dragoncrestone.com
Wendy J Dunn: Henry VIII and his Wives, lesson 7, Suite University
Wikipedia (eng.): Battle of Agincourt

Tack till Dag Stålhandske som tipsade om Henrik VIII

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum