fler faktoider

fler faktoider

Rinnande fönsterglas

Glas rinner, så i gamla fönster är glaset tunnare upptill

Är glas ett fast eller flytande ämne? Varken eller, eller både och - det är ett mellanting som kallas amorft. Det är visserligen nog så hårt, men till skillnad från de flesta andra fasta ämnen man stöter på så är det inte kristallint, utan molekylerna ligger "löst" som i en vätska. Därför "rinner" det i den meningen att det så småningom anpassar sin form efter omgivningen, men mycket mycket mycket långsamt - långsammare än bly, t.ex.

Glasen är de mest typiska amorfa fasta ämnena och utmärks genom täthet och homogenitet. De kan uppfattas som vätskor, som underkylts så starkt att byggnadsstenarnas inbördes rörlighet minskats till ungefär samma värde som i en kristall. Vätskestrukturen med sin frihet från fjärrordning har så att säga "frusit fast".

Gunnar Hägg

Faktum är att glasets tendens att kristalliseras arbetar fortare; "hundratals eller tusentals år vid vanlig temperatur" skriver NE. Går man upp till en geologisk tidsskala så blir ämnet närmast komposterbart, eller hur man ska uttrycka det.

Glas bibehåller smältans ursprungliga kemiska sammansättning men är instabilt och övergår lätt till lera. Därför är gammalt glas en sällsynthet inom geologin.

Walter Alvarez, professor i geologi och geofysik

Att ett hundra år gammalt fönster skulle vara märkbart tunnare upptill på grund av att glaset runnit är dock helt osant, under alla förhållanden.

Icke desto mindre är gamla fönster ofta tunnare upptill, men av en helt annan anledning. När man tillverkar glas med traditionella metoder blir det aldrig exakt jämntjockt. Vanligtvis valde man att montera glaset med den tjockare delen nedåt.

Referenser:
Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi (Almqvist & Wiksell 1984), sid 209
Charles Kittel, Introduction to solid state physics
Philip Gibbs, Is glass liquid or solid? (tipstack till Daniel Odell)
Glasforskningsinstitutet Glafo: Frågor och svar om glas - skrönor, 10 oktober 2003
Nationalencyklopedin: amorfa material, glas
Paul Doherty: Popular errors
Walter Alvarez: Dinosaurierna och dödens krater (Norstedts 1999), sid 142

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum