fler faktoider

fler faktoider

Progesterex

Steriliseringspiller

Påstående:

Progesterex är ett preparat som används av veterinärer för att sterilisera djur, hästar brukar nämnas. Slemma typer använder det som s.k. rape drug (ev. i kombination med Rohypnol el.dyl.) för deras preventiva effekt, poängen är att de garanterat slipper att bekymra sig för såväl ev. faderskap som identifiering via barnets DNA. Men en annan konsekvensen av Progesterex är att kvinnan blir steril för livet.

Upplysningarna ovan har cirkulerat på nätet sedan åtminstone 1999. "Problemet" är att det inte finns något preparat som Progesterex, vare sig under det namnet eller något annat. Vilket ju är nog så bra, om det inte hade varit för att kedjebreven skrämmer upp folk.

Enligt vad Läkemedelsverket tidigare informerat finns inte någon sådan steriliseringstablett vare sig i Sverige eller utomlands. [...] Nytillkommen information är att brevet ofta är falskt undertecknat av en förtroendeingivande person, såsom en skolsköterska i kommunen, eller en polistjänsteman som utreder denna typ av frågor. Progesterex sägs kunna sterilisera kvinnan för all framtid. Man påstår även att medlet är avsett för sterilisering av hästar och att det är extremt lätt att få tag på. Detta är en skrämselhistoria som cirkulerat över världen sedan 1999.

Läkemedelsverket, november 2006

En ofta förekommande "förtroendeingivande person" är Birgitta Olofsson, "sjuksköterska och doktorand vid Umeå universitet". Hon finns verkligen, men arbetar i skrivande stund (2008) på ortopediska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har fått igenom sin doktorsavhandling om vårdprogram för äldre med höftfrakturer, och har ingenting med kedjebrevet att göra.

Snopes.com nämner en ofta förekommande historia om en kvinna och fem män som återges från jordens alla hörn, med varierande detaljer men alltid lika omöjlig att belägga. En ren klintbergare, alltså.

Were a rapist intent upon concealing his identity, a condom would serve him far better than any mythical sterilization drug.

Snopes.com

När hingstar skall kastreras kör man med den gamla rejäla metoden - det vore något för våldtäktsmännen - och även om det är väldigt mycket mindre vanligt att man kastrerar ston så är det kirurgi som gäller även där. Ingen har funnit det mödan värt att ta fram ett piller för medicinsk sterilisering, om det alls är möjligt (enl. Alice-sidan menar FDA, som i USA bl.a. är det som Läkemedelsverket är i Sverige, att det inte går). Det finns ett p-piller för ston (Ovuplant), men utan några permanenta effekter. Man kan även dra paralleller till GHB, som används bl.a. som bedövningsmedel för hästar. GHB misstänks användas som rape drug, jag vet inte om det finns några definitiva belägg för detta. GHB förklarades olagligt i USA i januari 1999; är det en tillfällighet att Progesterex-myten är tidigast belagd samma år?

Namnet torde komma från progesteron, ett hormon som förbereder kroppen för graviditet och som verkligen används i preventivmedel. Så den som en gång myntade denna framgångsrika faktoid läste åtminstone på såpass mycket.

Not: Den 18 april 2006 ställde den brittiska parlamentsledamoten Lynne Featherstone en skriftlig fråga till inrikesdepartementet om huruvida man försökt att räkna ut hur vanligt det är att våldtäktsoffer fått Progesterex. Det är varken första eller sista gången som en väldokumenterad faktoid uppmärksammats på riksdagsnivå, eftersom dess ledamöter är lika lite immuna mot dem som resten av mänskligheten. Då är det nog mer talande att Mrs Featherstone inte verkar skämmas ett dugg för att ha gått på den lätte. Där ödmjukhet saknas gror faktoiderna.

Referenser:
Wikipedia (eng.): Progesterex
Wikipedia (sv.): Progesterex
Läkemedelsverket: "Våldtäktsdrogen Progesterex" finns inte, 23 november 2006
Snopes.com: Progesterex and Cons
Go Ask Alice!, Progesterex, Health Services at Columbia Univ.
Simon Olofsson, Lögnen om våldtäktspillret, Piteå-Tidningen, 5 maj 2006
Ingeborg Tormalm, Effekt på östralcykeln hos ston tillförda GnRH-analogen deslorelin (Ovuplant)
Lynne's Parliament and Haringey diary, Progesterex, 2 maj 2006

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum