fler faktoider

fler faktoider

Potemkin-kulisser

Om Grigorij Aleksandrovitj Potemkin (1739-1791), furste av Krim (eller Tauris som det hette förr):

Enligt traditionen satte han, med anledning av ett besök av Katarina i Sydryssland 1787, upp de beryktade Potemkinbyarna, provisoriska byggen av trä, gips och kartong, befolkade av dittransporterade livegna. Potemkin ville på så sätt visa för kejsarinnan hur väl han utfört sitt arbete.

De flesta historieböcker anger detta som ett historiskt faktum, men det är i själva verket ett rykte vid hovet som fördes vidare av den saschsiske diplomaten Helbig i dennes år 1797 utgivna memoarer. Katarina kände själv till ryktet och skrev ett skämtsamt brev om det hela. Kejsarinnan var för övrigt alldeles för klyftig för att låta sig förledas av några potemkinbyar. Och den store Potemkin hade redan förverkligat så mycket att han inte behövde iscensätta den sortens komedier för att bibehålla sitt goda rykte.

Marcel Grauls

Helbigs s.k. memoarer var dock en biografi över Potemkin, Potemkin - Der Taurier, och av den sort som idag kallas "unauthorized":

Alla dessa historier härrör från en anonym biografi, som man senare fastställde skrevs av den sachsiske diplomaten Helbig; de publicerades i Hamburg-tidskriften "Minerva" år 1797 - 1799 och översattes senare till franska (1808), engelska (1811 och 1813) och flera andra språk. Bortsett från några utsmyckningar och justeringar var samtliga påhitt i dessa översättningar (samtliga anonyma) Helbigs.
Den främste engelske auktoriteten på denna del av den ryska historien, Robert Nisbett Bain, betecknade samtliga dessa som "fullständigt värdelösa" (absolutely worthless).

All diese Geschichten lassen sich auf eine anonym erschienene Biographie zurückführen, als deren Verfasser später der sächsische Diplomat Helbig festgestellt wurde; diese Biographie erschien in der Hamburger Zeitschrift "Minerva" in den Jahren 1797 — 1799 [RS: 1-20, 21-34] und wurde dann ins Französische (1808), ins Englische (1811 und 1813) und in verschiedene andere Sprachen übersetzt. Abgesehen von gelegentlichen Ausschmückungen und Abänderungen enthalten diese Übersetzungen, die durchweg anonym erschienen, alle groben Erfindungen Helbigs.
Die beste englische Autorität für diese Periode der russischen Geschichte, der verstorbene Robert Nisbett Bain, bezeichnet alle diese Darstellungen als "völlig wertlos" (absolutely worthless).

Rudolf Sponsel

Cecil Adams (pseud.) "Georg von Helbig" förefaller att vara ett misstag, som tack vare kolumnens popularitet naturligtvis fått viss spridning på nätet. Diplomaten hette Gustav Adolf Wilhelm von Helbig och inget annat. Jag har vidare inte hittat kulisserna i Minerva (som universitetet i Bielefeld varit vänliga nog att lägga ut i sin helhet); måhända uppgiften finns med i Helbigs Russische Günstlinge.

Potemkin village är f.ö. den engelska termen, och Potemkinsche Dörfer den tyska, för det som i svenskan kommit att kallas Potemkin-kulisser.

So, while "Potemkin village" has come to mean, especially in a political context, any hollow or false construct, physical or figurative, meant to hide an undesirable or potentially damaging situation, the irony is that, in fact, there appears to have been no such thing.

Wikipedia

Referenser:
The Straight Dope: Did "Potemkin villages" really exist?
Wikipedia: Potemkin village
Marcel Grauls, Från Bintje till Kalashnikov: Potemkin (Ordalaget 2001)
Rudolf Sponsel: Potemkin (på tyska)
Simon Sebag-Montefiore, Potemkin och Katarina den stora (Prisma 2005), kap. 18 eller så bara sid. 31
The Merriam-Webster New Book of Word Histories: Potemkin village (Merriam-Webster 1991)
Minerva. Ein Journal historischen und politischen Inhalts, Der Taurier i 1797 band 2 - 1800 band 4

Tack till Amazon på Skalman som tipsade om Gustav Adolf och Minerva

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum