fler faktoider

fler faktoider

Penicillinets upptäckare

Alexander Fleming

Alexander Fleming, Howard Florey och Ernst Chain.

Penicillinet framhålls ofta som ett praktexempel på hur ett ensamt geni gjort en revolutionerande upptäckt, när det tvärtom är ett praktexempel på hur det inte alltid räcker med ett ensamt geni. Det är det som är faktoiden.

Fleming had discovered the first antibiotic. However, it was not until the research work of Florey and Chain that penicillin could be produced as a drug.

BBC

Fleming was convinced after conducting some more experiments that penicillin could not last long enough in the human body to kill pathogenic bacteria and stopped studying penicillin after 1931. It would prove to be the discovery that changed modern medicine. In 1939, Australian Howard Walter Florey and a team of researchers at Oxford University made significant progress in showing Penicillin's in vivo* ability to kill infectious bacteria.

Wikipedia

* in vivo = "i livet", alltså använt på faktiska människor och djur, till skillnad från in vitro = "i glaset", som är provrörsexperiment på cellkulturer o.dyl.

Penicillin would undoubtedly still have remained a fairly unknown substance, interesting to the bacteriologist but of no great practical importance, if it had not been taken up at the Pathological Institute at the venerable University of Oxford.

Prof. G. Liljestrand talar under Nobelprisutdelningen 10 december 1945
(min markering)

Visst var det Fleming som gjorde den ursprungliga upptäckten 1928, men om det bara berott på honom hade det inte blivit mycket mer. Det var Florey och Chain som flera år efter att Fleming tröttnat fick fram en verksam substans som gick att använda som läkemedel. Det var därför alla tre blev adlade*, och det var därför de tre delade Nobelpriset i medicin 1945.

Relaterat: Alkohol och antibiotika

* Florey blev faktiskt utnämnd till baron, medan Fleming och Chain "bara" blev knighted, utnämnda till "Knights Bachelor", vilket på svenska brukar översättas med "adlad". Korrekt titulatur är alltså: Baron Florey, Sir Alexander, Sir Ernst.

Referenser:
BBC, Historic Figures: Sir Alexander Fleming
Wikipedia (eng.): Penicillin
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1945

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum