fler faktoider

fler faktoider

Pater Noster

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.

Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.

Pater Nosterskären, ögrupp i Bohusläns yttersta havsband n.v. om Marstrand. (...) Ortnamnet (1583 Pater Noster) syftar troligen på farvattnens farlighet: sjömännen skall här ha läst bönen Pater noster, 'Fader vår'.

Nationalencyklopedin

Någon annan etymologi än denna allmänt kända hade jag aldrig hört talas om, tills jag slog upp en liten skrift från 1921:

Att namnet härrör från den katolska tiden och kanske rent av från de latinkunniga munkarna i Marstrands kloster synes sannolikt. Men den tolkning som den stora allmänheten kanske bäst känner från fru [Emelie Flygare] Carléns Rosen på Tistelön, nämligen att skärgruppen "troligen fått sitt namn av de många paternoster, forntida sjöfarare där uppsänt för sina livs räddning" [den allra första meningen i boken], den har inte vunnit gillande av den senaste forskningen.

Nyligen har namnet tolkats såsom 'radbandet' - paternoster betydde nämligen i det äldre språket även detta -, och det skulle syfta på den bild av små kulor i rad som skären ge då de, sedda från öster, "gillra" (hägra) mot luften (O. Rygård). Denna förklaring, vilken för övrigt antyddes redan av den store Linné, förtjänar avgjort att föredragas.

Hjalmar Lindroth

Pater Noster-skären
Google Earth: Skären sedda från några kilometers höjd,
Marstrand i förgrunden. Den berömda fyren finns på
Hamneskär, det är en av de större öarna till vänster.

Den "senaste forskningen" känner jag inte till; tydligen har den antingen inte vunnit gillande, åtminstone inte av NE, eller så har man inte hört talas om den, något som kanske har goda orsaker, kanske inte. Att skären skulle fått sitt namn av munkar är möjligt, men deras inblandning krävs inte av någon av teorierna. Huruvida Linné antytt det ena eller det andra är ju intressant på sitt sätt (och det skulle vara intressant att se belägget), men saknar väl i övrigt betydelse. Om skären i hägrings-situationer kan ses som kulor vet jag inte. Däremot bildar de onekligen en rad utmed horisonten även under normala förhållanden, vilket skulle kunna räcka för epitetet "pater noster".

För att beteckningen verkligen kan syfta på radbandet ger bl.a. NE flera exempel på. Där är de rentav sammanfattade i ett eget uppslagsord:

paternoster- (av pater noster, se Fader vår, här i betydelsen 'radband'), förled som anger likhet med ett radband.

Nationalencyklopedin

Exemplen som nämns är paternosterhiss (där korgarna löper i rad), paternosterklinga (med hål eller fördjupningar som kunde användas som radband), paternostertackel (fiskeredskap) samt paternosterverk (grävmaskin där skoporna sitter på ett band som går i slinga). Ännu fler finns i SAOB och Wikipedia. F.ö. daterar Etymonline betydelsen av paternoster = radband till ca. 1250.

Kepulauan Tengah - Paternoster Islands

Hur den indonesiska ögruppen Kepulauan Tengah fick sitt tidigare namn (Great) Paternoster Islands vet jag inte. Ännu ett marint exempel är fiskarbyn Paternoster vid Paternoster Bay i Sydafrika, den skall ha fått sitt namn efter tacklet eller ett förlist fartyg Paternoster.

Här är en som tror på bönen snarare än radbandet:

Detta namn är vida spritt och känt över världshaven som beteckning på farliga öar och skär, och anses föranlett av seden bland sjöfarande att läsa bönen Pater noster, Fader vår, när man närmade sig en farlig passage, däremot troligen inte av någon förment likhet mellan raden av skär och ett radband, kallat Pater noster. Dessa skär har sedan urminnes tider varit fruktade av sjöfolk för de talrika förlisningar de vållat.

Roger Wadström

Sammanfattningsvis tycker jag att radbands-teorin verkar lovande, och bön-teorin i jämförelse tämligen folketymologisk; men några konkretare belägg för det ena eller det andra har jag ännu inte stött på.

Referenser:
Hjalmar Lindroth, Namnforskningar bland västkustens öar och skär (Albert Bonnier, 1921) sid 43
Nationalencyklopedin: Pater Nosterskären m.fl.
SAOB: paternoster
Etymology online: paternoster
Paternoster, Sydafrika:
Wikipedia (eng.): Paternoster, Western Cape
Made in Paternoster
Håller inte med:
Roger Wadström, Ortnamn i Bohuslän, sid 98 (AWE/Gebers 1983)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum