fler faktoider

fler faktoider

Oktan

Ju högre oktan, desto mer effekt

Entwicklad med Ferrari och allt
Reklamen svävar då inte på målet. Klart att oktan = power!

Konsumentombudsmannen anser om att reklamen för Shells V-Power lovar otillbörligt mer än den håller:

För 18 av 31 testade bilar konstaterades en accelerationsförbättring med knappt 1,5 procent i jämförelse med 95-oktanig eller 98-oktanig bensin. Som mest uppmättes en effekthöjning med 5 procent.
[...]
Även om Svenska Shell kan styrka en viss accelerationsförbättring med V-Power så motsvarar den inte reklambudskapet, "som adrenalin för din motor", anser KO. Nu förbjuds därför bensinbolaget att fortsätta använda påståendet i sin marknadsföring. Annars hotar böter på 400 000 kronor.

Pressmedd. 2007-06-18: KO förbjuder reklam för "adrenalinstinn" bensin

Det är lätt att tro att oktantalet är ett mått på bensinens energiinnehåll eller kvalitet i allmänhet, att man automatiskt får mer kraft ur motorn om man tankar 98 istället för 95, för att inte tala om 100! och att man på något sätt gör bil och motor en välgärning om man ger den bensin med högre oktan.
Så behöver dock alls icke vara fallet - det kan rentav vara tvärtom.

Oktantalet anger en enda faktor, nämligen hur motståndskraftig bensinen är mot självantändning. Det normala förloppet är ju att den "förgasade" bensinen i cylindern komprimeras av kolven och sedan antänds i precis rätt ögonblick av tändstiftets gnista. Om bensinen, när den utsätts för högt tryck och hög temperatur därtill, självantänder och exploderar i förtid så störs ju hela rytmen i processen; det hela yttrar sig i ett knackande ljud som kan vara mycket påtagligt. "Knackning" eller "spikning" låter inte bara illa utan är i längden direkt skadligt för motorn.

Använder man bensin med för lågt oktantal så kan motorn knacka, i synnerhet vid segdragning och full gas.
Använder man bensin med rätt oktantal så knackar motorn inte, förutsatt att allt annat är som det ska.
Använder man bensin med högre oktantal än så händer ingenting alls. Jo förresten, eftersom bensin med högre oktan är mer svårantändlig så blir förbränningen sämre, vilket kan ge kolavlagringar i motorn som gör att den går sämre eller inte alls. Det högre oktantalet innebär inte att man får kraftigare explosioner ur samma mängd bensin eller så.

Resonemanget kompliceras av att moderna motorer är avancerade apparater, bl.a. kan de sänka tändpunkten om de märker att det behövs för att undvika knackning, eller höja kompressionen om de märker att det går. I sådana fall så får man faktiskt lite mer kräm ur motorn när man tankat bensin med högre oktantal. Det har dock fortfarande ingenting att göra med bensinens energiinnehåll. En motor som är optimerad för 95 oktan har fortfarande ingenting extra att hämta ur 98 oktan.

Man kan också luras av det faktum att kraftiga motorer använder bränsle med höga oktantal. Men då förväxlar man orsak och verkan: kraftiga motorer använder som regel hög kompression för att få ut mer effekt ur bränslet, och måste därför givetvis ha bränsle som tål hög kompression. Flygbränsle kan ha oktantal på över 100, men det betyder inte att en vanlig bil går bättre, eller ens särskilt bra (eller alls) på det.

Vidare finns det ju de som sysslar med att trimma sina motorer på olika sätt, t.ex. genom s.k. chippning. När man spelar på den nivån har man naturligtvis koll på allehanda faktorer, varav bränslets oktan-tal är ett. För dem finns det extra hästkrafter att hämta i högre oktan, men det har alltså mycket lite, eller inget alls, med den vanlige bilägaren att göra.

En del hänvisar till att bensin med 95 oktan innehåller lite etanol, som har lägre energiinnehåll än bensin. Det stämmer visserligen, men dels är skillnaden mycket liten, dels är mängden etanol mycket liten (5 %). Skillnaden går därför i praktiken inte att observera, något som visserligen inte hindrar folk från att inbilla sig den.

Sammanfattningsvis: Om man inte har absolut järnkoll på vad man håller på med så är det klokaste på alla sätt att följa tillverkarens rekommendationer, och inte välja högre oktantal än så om det inte är nödvändigt. Det är det bästa för motor och plånbok. (Det här är en faktoid vars klargörande jag tjänat pengar på.)

Vad "oktan" egentligen är? En grupp av kolväten vars molekyler bl.a. har åtta kolatomer (grek. okto = åtta). Vanlig bensin är en blandning av diverse kolväten som t.ex. oktan. Bensin med oktantalet 95 har samma knackningsbenägenhet som en blandning av 95% iso-oktan (eller 2,2,4-trimetylpentan som den korrekta benämningen är) och 5% n-heptan. Bränsle med oktantal över 100 har mindre knackningsbenägenhet än ren iso-oktan.

Referenser:
Wikipedia: Oktantal
Sölves motorsidor: Bränsle
Preem, energidoktorn
Cheap Auto Car Insurance Quotes: Which Grade of Gasoline Should You Use?
Nationalencyklopedin: bensin; oktan

Tack till Thomas Andersson som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum