fler faktoider

fler faktoider

Nazist

[ This text is also available in English ]

Nationalsocialist

Givetvis är nazist och Nazi förkortning för "nationalsocialist", liksom Sozi är förkortning för "socialist" - men ordet har dessutom en betydligt intressantare historia.

Långt innan NSDAP dök upp så kunde man i åtminstone södra Tyskland höra Nazi som smeknamn på folk som hette Ignaz, eller om tyskar från Österrike eller Böhmen i allmänhet, där namnet tydligen var vanligt; det lär också ha använts som generisk beteckning på Österrike-Ungerns soldater. Bruket krävde omdöme, kantänka, eftersom ordet även kunde användas i betydelsen tjockskalle el.dyl. Det var också i den betydelsen det fick sin första politiska spridning, till vilket kanske Adolfs österrikiska ursprung bidrog. Nazisterna själva lär under en tid ha försökt att göra ordet till sitt eget, för att på så vis neutralisera den negativa associationen, men det fungerade inte alls; att en dylik manöver kräver såväl humor som självironi spelade måhända in.

Adolf
Nazi

De äldsta beläggen för nazist/nazi i svenskan resp. engelskan dateras båda till 1930, då tydligen Hitler & co gjorde tillräckligt mycket väsen av sig för att meritera förkortningen. Kortformens dubbeltydighet gick tyvärr förlorad i översättningen.

Ignaz
Schusternazi

Ett exempel på ett för-hitleristiskt bruk av Nazi är en "Bayerische Komödie in 4 Akten": Der Schusternazi, "skomakarnazin", av Ludwig Thoma från 1905. Huvudrollen är en skomakare vid namn Ignaz Stanglmayer; utan att avslöja alltför mycket så får denne ett stort arv, spolar sina gamla vänner till förmån för några nya, som visar sig ha ett stycke värdefull rysk mark som de kan tänkas erbjuda den nyrike Ignaz till ett vänskapspris... Und so weiter.

Referenser:
Etymology online: Nazi
Wikipedia: Nazi (tyska)

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum