fler faktoider

fler faktoider

Fraktur

Nazistisk typografi

Bland de många ting som allmänt associeras med nazismen återfinns frakturstilen. Den användes ju även i Sverige fram till 1800-talet, men under 1900-talet i princip bara i tyskspråkiga områden fram t.o.m. andra världskriget.

Det är därför inte så konstigt att man förknippar den med nazismen, och utgår ifrån att det dels var nazisterna som behöll den såpass länge (såsom varandes en "tyskare" stil), dels att det var därför som tyskarna sedan gjorde sig av med den så fort de bara kunde.

Nazi-propaganda då

Men det var faktiskt Hitler själv som gjorde slut på frakturstilen. Man kan t.o.m. ange ett datum: 3 januari 1941. Då kom ett direktiv i vilket hävdas att frakturstilen skulle vara av judiskt ursprung.

Rundschreiben 3.1.41

Den s.k. gotiska skriften som används för tysk skrift är inte alls tysk. I själva verket utgörs den s.k. gotiska skriften av judiska bokstäver [Schwabacher Judenlettern]. [Förkortat avsnitt: Det var judar som införde den i Tyskland.]

Idag bestämde Führern efter ett samtal med herr Reichsleiter Amann och herr tryckpressföretagare Adolf Müller att antikvan hädanefter skall kallas normalskrift. Alla tryckerier kommer gradvis att övergå till denna. Så fort som det är praktiskt möjligt skall alla skolor [Dorfschulen och Volksschulen] lära ut normalskrift.

Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche Schrift anzusehen oder zu bezeichnen ist falsch. In Wirklichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern. Genau wie sie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten, setzten sich die in Deutschland ansässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den Besitz der Buchdruckereien und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung der Schwabacher Judenlettern.

Am heutigen Tage hat der Führer in einer Besprechung mit Herrn Reichsleiter Amann und Herrn Buchdruckereibesitzer Adolf Müller entschieden, dass die Antiquaschrift künftig als Normal-Schrift zu bezeichnen sei. Nach und nach sollen sämtliche Druckerzeugnisse auf diese Normal-Schrift umgestellt werden. Sobald dies schulbuchmässig möglich ist, wird in den Dorfschulen und Volksschulen nur mehr die Normal-Schrift gelehrt werden.

Ur Rundschrieben av Martin Bormann,
Obersalzberg (Berghof) den 3.1.41

Att frakturstilen, nyttjad sen tryckpressens barndom eller tidigt 1500-tal, skulle ha någon som helst judisk bakgrund är ett fullkomligt grundlöst påstående. Det verkar heller inte ha tagits upp i någon nämnvärd grad när beslutet skulle genomdrivas. Ett bättre argument man lyckades klura ut istället var att de nyerövrade länderna lättare skulle assimileras i riket. Beslutet verkar ha tagit de flesta med förvåning, från propagandaminister Goebbels till skolelever. Men så fick det bli - hädanefter var "tysk normalskrift" detsamma som antikva.

Kuriosa: Herr Reichsleiter Max Amann var Hitlers förläggare ända sedan utgivningen av Mein Kampf, vars titel han sägs ha formulerat; författarens eget första förslag var Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit.

Det var förresten inte bara den tryckta frakturan som påverkades. Sütterlin var i princip fraktur som skrivstil, den är idag så utdöd att det är helt få som alls hört talas om den. Hur länge den lärdes ut i svenska skolor vet jag inte.

Sütterlin 1858
Sütterlin - ur Lärobok i tyska språket (1858)

Jag minns ännu hur förbluffade vi elever blev när det förklarades för oss att vi inte längre skulle skriva med tysk skrivstil (Sütterlin-skrift)...

Lutz Schweizer

Propagandaministerns resignerade dagboksanteckning om "åtta alfabet" syftar på gemener och versaler i fraktur, Sütterlin, antikva och latinsk handskrift, respektive.

Führern har gett order att endast antikva fortsättningsvis skall räknas som tysk skrift. Sehr gut. Då behöver barnen inte längre lära sig åtta alfabet. Och vårt språk kan bli ett sant världsspråk.

Der Führer ordnet an, daß die Antiqua künftig nur noch als deutsche Schrift gewertet wird [Er meinte wohl: ... daß künftig nur noch die Antiqua als deutsche Schrift gewertet wird]. Sehr gut. Dann brauchen die Kinder wenigstens keine 8 Alphabete mehr zu lernen. Und unsere Sprache kann wirklich Weltsprache werden.

Ur Joseph Goebbels dagbok, 2 februari 1941
(justering av Lutz Schweizer)

Stilarnas för- och nackdelar hade diskuterats under generationer, exempelvis hade Adolf Reinecke i Die deutsche Buchstabenschrift (1910) framhållit frakturens överlägsenhet såsom lämpligare för tyska språket, hälsosammare för ögonen osv. Men det är trots allt inte svårt att tänka sig att det tyska folket, sedan den första förvåningen lagt sig, fann sig väl i nyordningen - gissar jag. Å andra sidan användes fraktur i sidhuvuden på officiella papper (som synes även på det ovan), stämplar m.m. ända fram till krigsslutet, och det även på högsta ort.

Nazi-propaganda nu
Notera även malteser-korsen

Här några fler exempel på att Führerns påbud mot fördärvliga Judenlettern inte gått fram.

Referenser:
Lutz Schweizer: Die Nazis und die Fraktur
www.altearmee.de: Schrift und Schriften - här finns Bormanns Rundschreiben i faksimil
Wikipedia (eng.): Blackletter (läses först!); Fraktur; Antiqua-Fraktur dispute
Lärobok i tyska språket (1858)

Tack till prof. Helmut Müssener för hjälp med denna faktoid
samt alla på forumet Skalman som assisterat

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum