fler faktoider

fler faktoider

Mozarts begravning

Massgrav, oväder, bortglömd av alla...

Mozarts begravning lär ha varit en i flera bemärkelser sorglig tillställning - den gudabenådade kompositören dumpad i en massgrav, inga sörjande (utom en ev. hund, och/eller en liten flicka?), ingen gravsten, förfärligt väder var det också...

Denna uppfattning, som Milosz Formans Amadeus från 1984 både demonstrerar och förstärkt, är inte fullständigt osann, men bra nära, och definitivt missuppfattad. Massgrav - ja, fattiggrav - nej, "dike" (eller en grop av det slag som används för kolerans offer) - absolut inte. En återanvändnings-kista med lucka i fotänden - knappast. En begravning i närheten av vad han hade förtjänat - nej, en fullständig förödmjukelse - nej.

Man kan förstå varför denna karikatyr har varit så långlivad. [...] Sanningen ser ganska annorlunda ut.

Peter Gay

För även om storslagna begravningar varit på modet såväl tidigare som senare (Beethovens 1827 drog tiotusentals) så var de inte alls inne i Österrike 1791 - det fanns rentav ett kejserligt påbud mot sådana. Det var förresten där det föreskrevs att "återanvändningsbara" kistor skulle finnas tillgängliga i varje församling, med en lucka i botten (inte i fotänden) genom vilket det insvepta liket lämpades ner i graven. Dessa blev emellertid aldrig särskilt populära, och Mozart begravdes nog heller inte med en sådan. Visst var hans begravning enkel - gemensamhetsgrav, t.ex. (som ju kan vara lika välordnade som bättre familjegravar) - men inte den allra enklaste. Han begravdes inte "som en hund" utan som folk i allmänhet, varken mer eller mindre.

Mozart's funeral and burial were arranged by the Baron Gottfried van Swieten, who adhered to the Josephian burial guidelines and was cognizant of the deceased's financial situation. Amadeus presents a probably accurate picture of the burial. To today's eyes, the dumping of a bagged body into a communal grave must seem the ultimate insult, but it must be stressed that in 1791 this was the burial experienced by about 85 percent of Vienna's population. It was the norm, not an interment reserved only for the impoverished.

A. Peter Brown

Jag tar med ovanstående citat även om jag inte håller med om alla detaljer, eller att Amadeus ger en "probably accurate picture" av det hela.

By 1791 most bodies were buried not in a mass grave but in a shaft grave containing five or six coffins ... The limited amount of cemetery space made this essential. In order to save space, headstones were not permitted ... Mozart's unceremonious burial was normal for that rationalist time. By the standards of his day, his obsequies were not neglected, and he was not 'buried like a dog'.

William Stafford

En intressant fråga som jag inte studerat närmare är huruvida Mozart själv kan tänkas ha velat ha sin begravning. Så här skriver en levnadstecknare:

... Utifrån det vi känner till om Mozarts övertygelse, genomsyrad som han var av den katolska upplysningsandan med dess drag av antiklerikalism och av sina frimurarideal, kan vi sluta oss till att han inte skulle ha velat ha det annorlunda.

Peter Gay

Vädret då? Inte för att det är en skymf att begravas i oväder, men ändå? Oväntat pålitliga uppgifter på denna punkt fick jag av en Dr. Ernest Rudel på Österrikes motsvarighet till SMHI. Där har man faktiskt uppgifter så långt tillbaka, och även om de naturligtvis inte är så exakta som vi vant oss vid så är de tydligen tillräckligt detaljerade för att låta Dr. Rudel göra en för sammanhanget fullt tillräckligt noggrann rekonstruktion av vädret den 7 december 1791 i Wien med omnejd - här min sammanfattning av den mest relevanta delen av den utmärkta texten, som även har med användbar information om annat än vädret:

Temperaturen var klart behaglig för december, inga minusgrader och som mest uppemot +10. Eftermiddagens svaga vind från sydväst tilltog framåt kvällen, vid tiotiden var den stark. Troligen regnade det på kvällen. Ju senare på dagen begravningen ägde rum, desto sämre var vädret. Tiden på året innebar att det var mörkt vid halv fem. Enligt nämnda kejserliga förordning skulle själva begravningen ske i mörker, med endast dödgrävarna närvarande. Att det rådde busväder vid själva begravningen verkar alltså troligt.

Referenser:
A. Peter Brown: "Amadeus" and Mozart: Setting the Record Straight
Peter Gay, Mozart (Albert Bonniers 1999), sid 146-147
Rudkun Advani recenserar William Staffords The Mozart Myths, The Hindu, 25 november 2001
Dr. Ernest Rudel, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien: Versuch der Erklärung [...]

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum