fler faktoider

fler faktoider

Mose horn

Den här faktoiden känns inte särskilt aktuell, men den kan vara rolig att känna till, och eftersom den gett avtryck i konsten har den alltjämt möjlighet att sätta myror i huvudet på folk. Som exempel på att en enkel miss kan leva kvar i århundraden är den lysande.

Hugos Moses
1100-talet: Mäster Hugo

Michelangelos Moses
1500-talet: Michelangelo

Dorés Moses
1800-talet: Doré

Så här ligger det till: När Moses i 2 Mos 34:29 kom ner för Sinai så strålade, enl. texten, återigen hans ansikte, qaran or fanaw. Ordet qrn (hebreiska skrivs som regel utan vokaler) kan läsas som verbet "stråla", qaran, men även substantivet "horn", qärän. Trots att den senare läsningen ger ogrammatisk hebreiska så är det nog därför det i den officiella latinska översättningen, Vulgatan kallad, står cornuta, "behornad". Attributet togs upp i konsten (där man haft svårt nog att porträttera alla patriarker, apostlar och helgon så att man enkelt ser vem det är frågan om - jfr Johannes) och det är därför det finns en hel del framställningar av en behornad Moses. Doré kör som synes med en sorts kompromiss, även om bruket började försvinna under 1600-talet.

Om översättaren Hieronymus hade någon anledning att utrusta Moses med horn (det behövde inte vara fullt så illa som det ser ut idag), såsom en äldre källa, så känner vi inte till den.

Relaterat: Tio Guds bud

Referenser:
Versio Vulgata: Exodus 29:34
Wikipedia (eng.): Moses: Horned Moses
Sir Thomas Browne, Vulgar errors: Of the Picture of Moses with Horns - rikligt annoterad
Ännu oläst:
Ruth Mellinkoff, The Horned Moses in Medieval Art and Thought (Berkeley 1970)

Tack till Gösta Mellberg och Eric Dominicus som kommenterat denna faktoid

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum