fler faktoider

fler faktoider

Moped

Mo[torveloci]ped

Denna förklaring återfinns hos såväl Wessén som Nationalencyklopedin.

Ordet är emellertid en förkortning för mo[tor]-ped[al]. Ansvarig förkortare var Harald Nielsen på tidningen Motor, som översatte en artikel av holländaren René Willink. I nummer 6 1952 förekom ordet för första gången, såväl i svenskan som överhuvudtaget.

Ordet moped i tidningen Motor, nr 6 1952

Ordet motorvelociped finns förvisso belagt redan ca 1900, men avser då en "riktig" motorcykel snarare än den "trampcykel med hjälpmotor" som var aktuell 1952. Att betona pedalerna var mer logiskt än det låter, dels eftersom man kunde välja om man ville köra eller trampa, dels eftersom det bl.a. var de som gjorde fordonet skattefritt fr.o.m. den 1 juli det året.Dåtidens mopeder utgjordes också ofta av påhängsmotorer, ex.vis Willinks Cyclemaster var en motor inbyggd i bakhjulet.

Referenser:
Etymology online: moped
Gösta Bergman, Ord med historia: moped
Claes Johansson, Tretti knyck! (Lars-Åke Winberg Förlag 1997), sid 16
Tidningen Motor, nr 6 1952
*Nationalencyklopedin: moped
*Elias Wessén, Våra ord (Norstedts 1997)
mo-ped.se: Rene Willink - Den cyklande holländaren ur Teknikens värld
Cykelhistoriska Föreningen: Rex cyklar
(SAOB har inget belägg för "moped" eftersom m-orden avhandlades på 40-talet; "motorvelociped" finns däremot)

Tack till Marianne Löwhagen på Motormännens Riksförbund som letade fram artikeln

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum