fler faktoider

fler faktoider

Näktergalen

But being too happy in thine happiness,
That thou, light-wingèd Dryad of the trees,
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.

ur Keats, Ode to a Nightingale

Från alla länder i hela världen kom resande till kejsarens stad och de beundrade både den och slottet och parken, men när de fick höra näktergalen sade de allesammans: "Det var i alla fall det bästa!"

ur H. C. Andersen, Näktergalen

Näktergalar delas in i två arter, en sydlig och en nordlig. Det är den sydliga som blivit berömd för sin skönsång. Eftersom uppfattningen verkar ha bildats medelst läsning snarare än lyssning så har berömmelsen även kommit den nordliga arten till del. Så hade knappast skett om fåglarna haft olika namn, eller om man vart lite noggrannare med ornitologin, eller om man så bara tagit reda på vilken täckning skriverierna har i verkligheten. (Även om det skall poängteras att åtminstone Keats förvisso kände till och uppskattade sången.)

Men ändå misstänker jag på goda grunder att hans sång var okänd för många av de skalder som gärna svängde sig med hans namn.

Gunnar Brusewitz

Den beläste fågelkännaren Brusewitz nämner i sin utläggning i ämnet även hur faktoid-jägaren Strindberg försökte få poesins näktergal att stämma överens med verklighetens, åtminstone som den beskrivs i Sven Nilssons standardverk. Frustrerad bestämde han sig för att fågeln nog var ett påhitt, tills han en dag fick artisten utpekad för sig:

Var det näktergalen? Var det alltsammans? Det var ju inte Nilssons långa strof; det var ju bara några trastslag!

August Strindberg

Efter att ha lyssnat in sig på sången bjöd han en norsk författare "med mycket natursinne" att avnjuta densamma; och i solnedgången börjar näktergalen att spela:

- Det är han! (Paus.)
- Nej, är det näktergalen?
- Nåå! Vad synes? (Paus.)
- Joo, det är vackert! Mycket vackert! Men inte är det så, som, etcetera!

August Strindberg

(Korta citat gör ej berättelsen rättvisa - den skall läsas i sin helhet, med slutkläm och allt.)

Näktergal, Luscinia luscinia

Sydnäktergal, Luscinia megarhynchos

Vet.

Luscinia luscinia

Luscinia megarhynchos

Svenska

Näktergal

Sydnäktergal

Engelska

Thrush nightingale

Nightingale

Lyssna

842 kB mp3

150 kB mp3

Efter att ha lyssnat och jämfört luscinia och megarhynchos (= "stornäbb") så har jag svårt att inte hålla med. Den sydliga är lite mjukare, lite mer melodisk, men inget jag skulle sätta mig att skriva oden om. Följande beskrivning är bättre än någonsin Keats eller H. C. Andersen:

I romantisk poesi läser man om näktergalens suckar och klagan, om dess "ömma slag". Men vår nordiska näktergal är minst sagt högljudd och mer slagverkare än melodiker. Upprepade smackningar, kastanjettartade figurer, skarpa visslingar leder fram till det berömda "slaget" som kan höras på ett par kilometers avstånd.
En näktergal utanför fönstret kan betyda dålig nattsömn - i näktergalsrika trakter har det hänt att man klagat över "näktergalarnas fruktansvärda oväsen". Den poetiska näktergalen är nog ofta en litterär kliché som övertagits från sydliga breddgrader där en närbesläktad näktergalsart sjunger mer vekt och melodiskt.

Bengt Emil Johnson

Det vore intressant att undersöka hur Jenny Linds epitet "den svenska näktergalen" uppfattats av folk som visste hur i synnerhet Luscinia luscinia faktiskt lät...
(Inom parentes blir det på latin Luscinia svecica, vilket är artnamnet på blåhake.)

En not om namnen: I Skandinavien är luscinia vanligast och har därför "standardnamnet" näktergal här; i England är megarhynchos vanligast och får därför "standardnamnet" nightingale där. Sådant kan även ornitologer missa om de inte är uppmärksamma. Det finns flera fåglar på andra platser som kallats och kallas näktergal, såsom mellanösterns bulbul (Pycnonotidae) eller Japans Pekin (Leiothrix lutea), men det är frågan om andra arter.

På tal om uppmärksamhet så är det utan kunskap om sammanhanget lätt att missa budskapet i följande synnerligen komprimerade problembeskrivning:

Den näktergal som omtalas i engelskspråkig litteratur är sydnäktergal.

Nationalencyklopedin

Referenser:
Gunnar Brusewitz, Fyra årstider: Fågelsång och poesi (Wahlström & Widstrand 1973), sid 38-41
August Strindberg, Prosabitar från 1880-talet: Näktergalen
Anne Wullschlager: John Keats' "Ode to a Nightingale": An Easy Publication for a Difficult End
Bengt Emil Johnson, Vifågeln näktergalen, tidningen Vi 24 maj 2005
Nationalencyklopedin: näktergal
Wikipedia: Näktergal (LL); Thrush Nightingale (LL); Nightingale (LM)
answers.com: nightingale

Tack till Sarvi på Skalman och Maria Johannessen
för hjälp med bakgrundsinformation

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum