fler faktoider

fler faktoider

Legio

Vedertaget, allmän praxis

För det första: "legio" betyder många.

Det kommer från latinets legere = plocka, samla, välja. Ett exempel på sådant sovrande är det militära, därav ordet legion, den romerska truppenhet som vid Jesu tid omfattade sisådär 6100 fotsoldater och 726 beridna; antalet har varierat.

Men vid det tillfälle då ordet satte sig i språket var det ett tämligen ospecificerat stort antal som avsågs (även om det faktiskt nämns att andarna strax efteråt gick över till omkring tvåtusen svin). Jesus möter en ovanligt bångstyrig besatt man, och tilltalar honom - eller snarare de onda andarna:

Nu frågade han: "Vad heter du?"
Mannen svarade: "Legion heter jag, för vi är många."

... Λεγεων ονομα μοι οτι πολλοι εσμεν

Markus 5:9 (Bibel 2000 samt original)

Därefter har förekomsterna av legio varit legio.

lyckas hennes affärer, får hon legio friare, men misslyckas hon och får legio skulder ...

Svenska Familj-Journalen (1878)

Exempel av detta slag finnas i legio.

Grimbergs Världshistoria (1936)

Så småningom började ordet att missförstås. Konstruktioner som "felen har varit legio" kan ju tolkas som att de varit många, men även att de varit vanliga, hört till normen. Kanske man även tänkt på ord som "legitimt" eller "legitimerad"? Dubbeltydigheten gör det hur som helst svårt att se någon tydlig gräns i textmaterialet. I Språkbankens artikeldatabas med svenska presstexter dyker de första avgjorda felen upp framåt mitten av 1990-talet, som "Omkullridningar var närmast legio" (1997).

Här följer tre rätt färska belägg. De två senaste är avgjort fel, men den första är ett fint exempel på hur såväl den korrekta som den felaktiga tolkningen kan tillämpas.

... en värld där fördomarna mot muslimer blivit legio.

GP (2006)

... att dessa tre typer av dålig och oetisk journalistisk ingalunda enbart drabbar mig utan snarast är legio.

DN (2007)

Det är legio att påstå att alla feminister har fel

SvD (2008)

Referenser:
Catharina Grünbaum, "Legio är många men inte praxis", DN 27 januari 2009
Bibel 2000
Blue Letter Bible
SAOB: legio; legion
Strong's concordance: G3003, legion
Wikipedia (eng.): Roman legion
Belägg för ordets användning:
Språkbankens konkordanser
Sign. Sylvia, "Gubben Rodebergs erfarenheter", Svenska Familj-Journalen vol. 17, 1878
Carl Grimberg, Världshistoria: Folkens liv och kultur (1936)
?Kajsa Öberg Lindsten, "Som att pröva en ny stil, men med djupare innebörd", GP 1 november 2006
*Bo Rothstein, "Er ohederliga journalistik skadar mig som forskare", DN 23 april 2007
*Malena Janson, "Bolibompa ur en feministisk synvinkel", SvD 18 februari 2008

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum