fler faktoider

fler faktoider

Den lama ankan

Lame duck

En "lam anka" är någon som på ett eller annat sätt är satt ur spel. Begreppet kommer från England; enligt Douglas Harper kunde det fr.o.m. 1700-talet först avse vem eller vad som helst som var disabled, snart nog blev det vanligt inom finanskretsar och avsåg spekulanter som inte kan fullgöra sina åtaganden. (En genomgång av texter från 1800-talet indikerar att det även användes i marina sammanhang, som nedsättande beteckning om handelsfartyg. Jag har inte hittat denna betydelse i ordböckerna, trots att den verkar ha varit tämligen vanlig i de aktuella kretsarna.)

Numer används det (bortsett från några relaterade begrepp) uteslutande inom politiken, med åtminstone två något olika definitioner: den ena avser politiker vars reela makt är kraftigt beskuren (t.ex. USA:s president när denne har kongressmajoriteten emot sig), den andra om politiker som inte behöver stå till svars för sina handlingar (t.ex. samme president mot slutet av sin andra period, eller före ett val som denne av någon annan anledning inte förmodas vinna). I svenska sammanhang verkar den senare vara vanligast, ofta om partiledare som tillkännagett sin kommande avgång.

Så vad är problemet? - Att lame i sammanhanget inte betyder "lam" utan "halt".

Referenser:
Hallengren, Hellquist & Hellsing, Bevingat (Albert Bonniers, 2001)
Douglas Harper, Etymology online: lame (adj.)
Wikipedia (eng.): Lame duck (politics)
The Phrase Finder: Lame duck

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum