fler faktoider

fler faktoider

Magnus Ladulås

Magnus Ladulås kallas så eftersom han satte lås för bondens lada

Alsnö stadga är en av de viktigaste historiska texterna i det här landet; bland mycket annat finns där ett gästningsförbud som skyddade bönderna från stormännens våldgästningar, och alltså i överförd bemärkelse utgjorde ett lås för ladan. Var det detta förbud som gav oss Magnus Ladulås? I de bevarade källorna finns under lång tid inget annat tillnamn än "den gamle"; i en klagodikt från början av 1400-talet finns så ett stycke rubricerat Epythafium regis Magni ladhalas. Hur man utläser "ladhalas" på latin vet jag inte, men i den s.k. Lilla rimkrönikan från 1450-talet beskrivs etymologin som just "lås för ladan".

Enligt Alf Henrikson ligger det dock till på det här viset: Magnus Birgersson (son till Birger Jarl) hette även Vladislav. Det namnet har den latinska formen Ladislaus (som Carl blir Carolus etc.), vilket försvenskats till Ladulås.

...vilket visserligen inte kan bevisas i brist på egenhändiga vittnesbörd, men är så sannolikt att det är nästan säkert.

Alf Henrikson

Att han verkligen varit döpt till Vladislav skulle, åter enligt H., visserligen inte kunna bevisas (vilket låter märkligt), men åtminstone kunna förklaras av hans slaviska påbrå på mödernet. Hans mormors mormor var polsk prinsessa och hette Rikissa, ett namn som även bars av Magnus Ladulås mormor, syster och dotter. Det finns även andra exempel på mäktiga familjer med förgreningar på båda sidor om Östersjön. I det perspektivet verkar Vladislav inte särskilt malplacerat.

Det kan tilläggas att alla inte är lika övertygade om teorins riktighet. Dick Harrison, som kan 1200-talet utan och innan, listar tre alternativ - det klassiska Lås-för-ladan, antingen i positiv bemärkelse eller som öknamn, och så "Ladislaus". Han påpekar de nämnda bristerna i Ladislaus-teorin och kommer fram till att den är fullkomligt omöjlig att bevisa; icke desto mindre är det inte svårt att kontra med att den förefaller betydligt sannolikare än Lås-för-ladan, som inte är mer bevisbar den.

Referenser:
Nationalencyklopedin: Magnus Ladulås
Alf Henrikson, Svensk historia
Wikipedia, Magnus Ladulås - släktträdet utforskas busenkelt med några klick
Dick Harrison, Jarlens sekel (Ordfront 2002), sid 232

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum