fler faktoider

fler faktoider

Medeltidens predikningar

På medeltiden predikade prästerna på latin

I medeltidens katolska mässor var de liturgiska inslagen, som böner och psalmer, på latin. Även (korta) bibeltexter lästes upp på latin, den enda översättning man höll sig med - men de återberättades sedan av prästen på vanligt språk. Även predikningarna hölls, givetvis, så att församlingen förstod dem. Att folk skulle ha stått (eller, i förekommande fall, suttit) i timtal och lyssnat på obegriplig latin är i sanning en bisarr missuppfattning.

Fram till 1500-talet lästes bibeln, precis som allt annat i mässan, på latin, återberättades sedan av prästen och predikades så för folket.

bibeln.se

Referenser:
bibeln.se: Svensk bibelhistoria – 1500-talet
Elisabeth Lundqvist, högskolan på Gotland: Reformationen

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum