fler faktoider

fler faktoider

Kristian Tyrann / den gode

Kristian Tyrann kallades Kristian den gode i Danmark

Den danske kung Kristian II (en danskare stavning är Christian eller t.o.m. Christiern) fick ju i Sverige öknamnet Tyrann, sedan han iscensatt Stockholms blodbad och även på andra sätt gjort sig omöjlig. I Danmark (vilket ju som bekant inbegrep Skåne vid den här tiden) hade han dock aldrig något tillnamn som "den gode", "bondekär" eller liknande.

Jeg synes, de skulle protestere, næste gang den svenske radio påstår noget så grebet af luften, der kunne opfattes som om danskerne billigede [gillade] det Stockholmske blodbad.

Mikael Venge, dansk expert på Christian II

Kommentaren (som förefaller gälla något radioprogram som hr Venge uppmärksammats på) verkar dock något irrelevant; tillnamnet skulle ju bero på att Kristian var populär bland vanligt folk i åtminstone Danmark, vilket han bevisligen var, men detta kom sig naturligtvis av det han uträttade där och inte på massavrättningen av Sten Sture-sympatisörer i Stockholm, som man gissningsvis inte hade någon särskild åsikt om.

I sin exil i Nederländerna försökte han med hjälp av propaganda framställa sig som "Kristian Bondekär", syftet var att vinna folkets stöd för att återta kronan. Däremot har han aldrig kallats för "Kristian den gode", det är sentida historiker som felaktigt har gett honom det tillnamnet.

Örjan Martinsson

Vilhelm Moberg skriver en del om Kristian II, och utläser mycken politik ur båda tillnamnen, såväl det svenska officiella "Tyrann" som det danska folkliga "Bondekär". Även Herman Lindqvist har med påståendet i sina böcker men det gör väl varken från eller till. Jag har däremot inte hittat det vare sig hos Fryxell (som jag visserligen inte lusläst) eller Grimberg (som jag lusläst), båda är ju den sortens historiker som knappast skulle missat en sådan här grej om de fått syn på den.

Detta är ett rätt typiskt exempel på en faktoid som sällan används för sin egen skull, alltså för att beskriva en historisk sanning, utan nästan undantagslöst som exempel på hur samma företeelse kan uppfattas och beskrivas utifrån olika synvinklar. Den har på så sätt används som försvar för historierelativism av värsta slag.

Fullt så illa är onekligen inte detta exempel:

I Sverige kallar vi den danske kungen Kristian den Gode för Kristian Tyrann, och då ligger det 500 år tillbaka i tiden, så [där] skulle man nog kunna enas mellan svenskar och danskar om en beskrivning.

Utbildningsminister Jan Björklund i SR P1, 1 mars 2007

Det var när EU:s utbildningsministrar träffades som det lades fram ett förslag på en gemensam europeisk historiebok. Sveriges utbildningsminister var i stort positiv till idén, och kunde nämna ett bra exempel på en skandinavisk meningsskiljaktighet.

Referenser:
Gunnar Richardson i Dagens Forskning 2002-05-13
*Vilhelm Moberg, Min svenska historia (Norstedts 1970), sid 417
Örjan Martinsson: Kristian II, www.tacitus.nu
Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid (Prisma 2003), sid 428-429

Tack till Anders Pettersson som tipsade om Björklunds historieexempel

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum