fler faktoider

fler faktoider

Kroppsspråk och kommunikation

80-90 % av all kommunikation är icke-verbal

Enligt många experter kommunicerar vi till 55% med kroppen och ytterligare 38% med rösten. Orden står för ynka sju procent.

Kroppsspråk

Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, menar att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten och hela 55 procent från kroppsspråket.

Ledarna ("Sveriges chefsorganisation")

Detta påstående är mycket vanligt förekommande, i synnerhet när man ska redogöra för hur man talar för publik: av allt vi kommunicerar, av all information som en person utsänder när denne står och pratar, så utgör de ord som faktiskt sägs bara en helt liten del. Betydligt mer information förmedlas via tonfallet, och den absolut största andelen genom kroppsspråket. Siffrorna varierar en del, vad just kroppsspråket beträffar (som ofta nämns ensamt) så finns uppgifter från drygt hälften till 90 % och lite till.

Stämmer det verkligen? I så fall borde det vara ganska onödigt att lära sig främmande språk för talad kommunikation, eftersom säg 93 % av informationen ändå överförs, även om ingen av parterna så förstår ett enda ord.

Men det låter ju absurt? Jo. Och det är det också.

Påståendet är inte grundlöst. Det är däremot mer missförstått än man kunde tro var möjligt. Det kommer ursprungligen från professorn i psykologi Albert Mehrabian, USA. Från 1960-talet och framåt studerade han vad som händer om en person säger en sak, men "agerar" på ett annat. Hur tolkas ett påstående när kroppsspråk och/eller tonfall motsäger orden? Närmare bestämt undersökte han situationer där den ena parten uttrycker känslor och attityder. Att kroppsspråk och tonfall är viktiga för hur vi tolkar sådant är uppenbart, men Mehrabian försökte räkna ut exakt hur viktiga.

If feelings can be described in terms of three basic dimensions, then inconsistency is readily characterized for each dimension. What happens when someone expresses varying degrees of liking in different behaviors?

Albert Mehrabian

Efter att ha undersökt och räknat fann han att när talarens ord, tonfall och kroppsspråk (de tre "dimensionerna") gav olika budskap så "viktade" lyssnarna sina bedömningar genom att tillskriva orden 7 % av helhetsintrycket, tonfall 38 %, och kroppsspråket 55 %. Där har ni siffrorna.

Men trots att de enbart gäller en mycket specifik samtalssituation (åtminstone enligt Mehrabian; om han har rätt eller inte är en helt annan sak) så kom de så småningom att uppfattas som om de gällde för all kommunikation. Och det är inte bara fel, utan skulle inte ens kunna vara sant. Som man förstår om man tänker efter aldrig så lite.

Please note that this and other equations regarding relative importance of verbal and nonverbal messages were derived from experiments dealing with communications of feelings and attitudes (i.e., like-dislike). Unless a communicator is talking about their feelings or attitudes, these equations are not applicable.

Albert Mehrabian

Det finaste avståndstagandet från professorn jag sett fanns i ett mail till en viss Max Atkinson, faktisk expert på talekonst:

I am obviously uncomfortable about misquotes of my work. From the very beginning I have tried to give people the correct limitations of my findings. Unfortunately the field of self-styled 'corporate image consultants' or 'leadership consultants' has numerous practitioners with very little psychological expertise.

Albert Mehrabian, 31 oktober 2002

Albert Mehrabian, PhD

Så nästa gång ni hör en coach, PR-människa, konsult eller så bara vanlig talare rapa upp den gamla myten, fråga om denne kan demonstrera påståendet genom att hålla käft under resten av föreläsningen.

Referenser:
Albert Mehrabian, Silent Messages (Belmont 1972), kap. 7
Albert Mehrabian, Nonverbal communication (Aldine 1972), kap. 10
Martin Shovel: Mehrabian Nights: An informative tale about (mis)communication
Olivia Mitchell, Mehrabian and nonverbal communication
Wikipedia (eng.): Albert Mehrabian
*Marie Hagberg, Kroppsspråkets siffror, kroppssprak.nu
*Anki Udd: Chefens samtal, Ledarna
Bonus på Youtube
CreativityWorks: Busting the Mehrabian Myth

En kortare version av ovanstående artikel har tidigare publicerats i tidningen Folkvett 2/2010, utgiven av föreningen Vetenskap och Folkbildning

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum