fler faktoider

fler faktoider

Kleopatra

Bildskön

Uppdaterat: Vid en utgrävning utanför Alexandria hittades några mynt med Kleopatras bild. Hon förefaller där att vara i avsevärt bättre skick än på andra hittills kända mynt.

Coins bearing the image of Cleopatra and found at the temple of Taposiris Magna

Zahi Hawass, Egypt's chief archaeologist, said the coins found at the temple refuted "what some scholars have said about Cleopatra being very ugly".

"The finds from Taposiris reflect a charm... and indicate that Cleopatra was in no way unattractive," he said.

"Dig 'may reveal' Cleopatra's tomb",
BBC 15 april 2009

Nåväl - det förtar i så fall ändå inte poängen med min utläggning nedan, eftersom den traditionella bilden av henne saknat belägg, utan varit just traditionell. Det är också en sorts faktoid, även om man i efterhand får rätt.

De kanske vanligaste frågorna om Kleopatra är hur hon såg ut, och var hon verkligen vacker? Vi kommer förmodligen aldrig att kunna besvara någon av dem med säkerhet.

Adrian Goldsworthy

Elizabeth Taylor som Kleopatra
Taylor
(1963)

Monica Bellucci som Kleopatra
Bellucci
(2002)

Nefertiti
Nefertiti
(ca 1350 f.Kr.)

När Kleopatra skall gestaltas på film har man valt puddingar som Elizabeth Taylor och liknande (ända sedan åtminstone 1917, då stumfilmsstjärnan Theda Bara var i ropet - hon var förresten den första "vampen", efter tillnamnet The Vamp = vampyren). Om man haft någon särskild historisk förebild så verkar den 1300 år äldre Nefertiti ligga närmast.

Kleopatra som relief
Kleopatra
(osäker datering?)
Hathor-templet, Dendera

Kleopatra skulpterad
Kleopatra
(osäker datering?)
Altes Museum, Berlin

Kleopatra på mynt
Kleopatra
(32 f.Kr.)
Newcastle Univ.

För verklighetens Kleopatra utmärkte sig nog inte för sin fysiska skönhet, åtminstone inte på det där påfallande sättet - och inte är det någon nyhet heller. Det kan även poängteras att hon ofta avbildas i grekisk stil snarare än egyptisk (mer om ättens grekiska påbrå nedan). Reliefen i Hathor-templet, där även hennes son Caesarion är med, är i egyptisk stil, fast lite väl schablonmässig för att kännas verklighetstrogen.

Hon var en skicklig politiker, sannolikt med stor personlig karisma snarare än konventionell skönhet (att döma av samtida myntbilder, förmodligen de enda säkert attribuerbara porträtten).

Nationalencyklopedin

Roman writers tell us that Cleopatra was intelligent and charismatic, and that she had a seductive voice but, tellingly, they do not mention her beauty. The image of Cleopatra as a beautiful seductress is a more recent image.

Lindsay Allason-Jones,
universitetet i Newcastle

Plutarchos har följande att säga ca 150 år efteråt - nog antyds något om "her beauty", men mycket mer än antydan är det heller inte:

But Dellius, Antony's messenger, when he saw how Cleopatra looked, and noticed her subtlety and cleverness in conversation, at once perceived that Antony would not so much as think of doing such a woman any harm, but that she would have the greatest influence with him.

Plutarchos, Markus Antonius

I en viss teaterpjäs från tidigt 1600-tal framställs den ena titelrollen som följer:

For her own person,
It beggar'd all description. She did lie
In her pavilion, cloth-of-gold, of tissue,
O'erpicturing that Venus where we see
The fancy out-work nature.

Shakespeare, Antony and Cleopatra

Att hon förförde två så mäktiga män som Julius Caesar och Markus Antonius behöver inte betyda så mycket i sammanhanget, då en så gedigen hemgift som Egypten nog skulle räcka rätt långt i vilket fall.

Kan avrunda utläggningen med följande välvilliga konklusion:

På det hela taget vågar man nog påstå att Kleopatra var en synnerligen attraktiv kvinna, och så hade hon nog uppfattats i vilken epok hon än levde.

Adrian Goldsworthy igen

Ett preciserande: Namnet bars av flera kvinnor i den ptolemeiska dynastin, hon som blivit känd hade kallats Kleopatra VII om egyptierna numrerat sina regenter. För att skilja henne från de övriga hade hon tillnamnet Philopator, "älskad av sin fader" eller kanske "faders-älskande"; vilket inte skall tolkas så bokstavligt som man kanske tänker sig i sammanhanget.

Relaterat: Den ptolemeiska dynastin, som Kleopatra VII var den sista av, grundades av Ptolemaios Soter, den av Alexander den stores generaler som tog hand om Egypten. Såväl Kleopatra som Ptolemaios är grekiska namn (Alexanders syster hette f.ö. just Kleopatra). Det var därför de bokstaverades av egypterna: K L E O P A T R A och P T O L M E E S. Det är också därför jag helst stavar med K, "Cleopatra" är den latinska formen.

Också relaterat: Faraonernas namn

Bonus: Också en sorts belägg för hur man tänkt sig Kleopatra genom åren.

How little she dreamed that the year 1851 would witness even serving-women and scullery-maids with skin as white, soft and transparent as that which made her the admiration and marvel of her age; and still less did she suppose that this wonder would be accomplished solely by the aid of GOURARD'S ITALIAN MEDICATED SOAP!

Annonstext ur New York Times, 4 oktober 1851

Referenser:
Newcastle University: Ancient coin challenges myth of Cleopatra's beauty
Nationalencyklopedin: Kleopatra
Adrian Goldsworthy, Caesar (Historiska Media 2008), sid 493-494
Wikipedia (eng.): Cleopatra VII; Cultural depictions of Cleopatra VII
Plutarchos, Life of Antony, 25 (övers. Bernadotte Perrin, Loeb)
William Shakespeare, The Tragedy of Antony and Cleopatra, akt III, scen 2

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum