fler faktoider

fler faktoider

Samer har salt i kaffet

Folk har funderat ut ett antal förklaringar till denna sed: är det för att förbättra smaken, eller för att kompensera för det saltfattiga smältvattnet, eller kanske för att det skall bli mer likt renbuljong?

Betydligt färre verkar ha ställt sig frågan, "är det sant?" - men det är det inte. Åtminstone inte sannare än för någon annan folkgrupp.

Det förekommer, eller förekom åtminstone bland samerna men är inte en specifikt samisk företeelse. I Finland är salt i kaffe allmänt känt och i vissa finska kusttrakter tillagas kaffe traditionellt på det bräckta havsvattnet.

En nypa salt i kaffet förekommer också i Ungern, Turkiet och USA, liksom hos olika nomadfolk i Sibirien. På inrikesflyget i Guatemala erbjuds resenärerna kaffe med en liten förpackning salt. På 1930-talet var det populärt med en gnutta salt i kaffet också i Stockholm.

Svensk Kaffeinformation
som i sin tur citerar Lars Elgklou

Jag har även hittat lösa men återkommande belägg för bruket i Tyskland, Italien, Kina m.fl. platser.

Följande är vad Yngve Ryd (själv från Norrbotten, och han har gett ut flera böcker där han mycket noggrannt och detaljerat kartlägger diverse samiska sedvänjor) hade att säga i frågan: Samer har idag inte salt i kaffet. En gång i tiden var bruket allmänt spritt i landet, men började upphöra omkring år 1800. Det försvann något senare i norr än i söder, vilket kanske gett upphov till uppfattningen. Han avfärdade motiveringar som inbegriper smältvatten (att bättra på smaken eller förebygga saltbrist) eftersom samer föredrar källvatten. Salt användes för smakens skull.

Den som känner till en same som använt salt i kaffet, eller rentav är det själv, får mer än gärna höra av sig. Jag har inte hittat någon. Utom belägg som detta:

"Å kaffe förstås", inföll Anna-Lisa. "Å aldrig att han drick en tår utan te doppa de mesta han rå med af de också. Å hvad de kaffe ska vara starkt å salt!"

Kungens kostvanor diskuteras hos
Laura Fitinghoff, Barnen från Frostmofjället (1907)

En relaterad sedvänja är bruket av kaffeost, som äts till eller läggs i. Det är verkligen en gammal tradition i åtminstone Tornedalen. Dess historik har jag inte studerat närmare.

Jag har även fått tips om renkött i kaffet, alltså små bitar torkat kött. Utan att ha studerat denna vinkling närmare så undrar jag om det inte låter mer samiskt än det är.

We cut strips of dried, salted reindeer meat to add to our cups, both cooking the meat slightly and flavoring the drink. It gives a fine salty taste to the coffee, maybe, I suggested, one of the reason the Saami have acquired a taste for salt in coffee - a trait more famous than the fact warrants, but not without some truth.

Hugh Beach

Referenser:
Svensk Kaffeinformation, Kaffekultur - med hänvisning till Lars Elgklou, Kaffeboken (Wiken 1993)
Yngve Ryd, telefonsamtal den 25 april 2008
Laura Fitinghoff, Barnen från Frostmofjället (1907), kap. 1
Hugh Beach, A year in Lapland (University of Washington press 2001), sid 76

Tack till Mona Olausson som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum