fler faktoider

fler faktoider

Jojon

Betyder "kom tillbaka" på filippinska / tagalog
Gammalt filippinskt vapen

Leksaken lanserades under namnet yo-yo i USA på 20-talet av en viss Pedro Flores från Filippinerna. Han tog med sig såväl namnet som föremålet, eftersom det använts som vapen där sedan gammalt. Eller?

Till att börja med finns det inget språk som heter "filippinska". Det talas en mängd språk på öarna, det största är tagalog (som även finns i en förenklad form kallad filipino, denna har dock aldrig slagit igenom). "Kom tillbaka" heter balik på tagalog, "kom" dumating osv. Ordet yoyo finns, men betyder samma sak som på svenska, dvs. leksaken ifråga; huruvida det finns någon försvunnen äldre betydelse har jag inte kunnat hitta några belägg för. Jag har heller inte hittat något annat filippinskt språk där "jojo" betyder "kom tillbaka", men eftersom Flores kom från orten Vintar, strax öster om staden Laoag i Ilocos Norte på norra Luzon där språket ilocano talas, så är ju det den främsta kandidaten - den som har kontakter från trakten är välkommen att höra av sig.
(Flera källor uppger "Vintarilocos Norte" som Flores födelseort, det är alltså en sammanslagning av "Vintar, Ilocos Norte".)

Repeated in english: I'd be delighted to hear from a speaker of ilocano regarding the meaning of the word "yoyo" or "yo-yo". Is it ilocano, or is it a myth?

En försvårande omständighet för den filippinska etymologin är att samma ord betydde samma sak långt före 1920-talet, även hos oss. Ett sammanträffande? Ordet och saken har åtminstone inte följts åt från Filippinerna; återkommer till denna punkt.

Joujou. Joujou de Normandie är ej en snurra, utan en trissa, sammansatt af två skivor, som sins emellan äro förenade medelst en liten cylinder. Genom att rycka på en i denna cylinder fäst snodd kan man få trissan att alltjämt löpa upp och ner för snodden.

Nordisk Familjebok, 1899

Jfr. jouer, spela eller leka. Ett exempel på att det franska begreppet fanns i svenska språket 1791 återfinns hos Kellgren; den som inte läst Dumboms leverne bör f.ö. omedelbart åtgärda detta, inte bara för att den normandiska leksaken nämns där.

Om i Joujou de Normandie
Han ej som mästare brillerat,
Bör han ursäktas deruti;
Ty Spelet var ej inventeradt.

Som versen antyder var jojon inte särskilt gammal i åtminstone Sverige vid den här tiden, däremot vet man att "spelet var inventeradt" i Indien åtminstone 1765, och i det gamla Kina och antikens Grekland med, för den delen. Jojon verkar på det hela taget dyka upp lite varstans i tiden och rummet; obeorende uppfinningar eller brist på dokumentation?

Hur var det förresten med jojon som primitivt vapen? Det var inte frågan om någon sorts cirkelsåg á la James Bond, utan ett rep med en sten, alt. en historia med vassa taggar. Uppifrån ett träd släppte man ner själva vapnet på fienden eller det tilltänkta bytet, och hissade vid behov upp det igen. Bortsett från att själva idén verkar tämligen besynnerlig, det vore intressant att se belägg för den, så finns själva jojo-effekten inte där, så släktskapet verkar något sökt. Flera menar också att det är en ren myt, påhittad i reklamsyfte på 30-talet.

Jakt med jojo
Det här är visserligen en skämtteckning - tror och hoppas jag - men
vapen-jojon som den beskrivs verkar inte ha varit mycket effektivare.

Although there is no question that the toy existed in the Philippines for centuries, as a popular toy, there is no documented evidence that it was ever used as a jungle weapon. The story was popularized by Duncan yo-yo demonstrators in the '30s, many of whom were from the Philippines. It was a great story and helped to sell yo-yos, but it has been repeated so often that it has become an urban legend.

Lucky Meisenheimer,
ordförande i American Yo-Yo Association's
History and Collecting Committee

Ibland hör man att jojon är världens näst äldsta leksak, alltså slagen endast av dockan, men inte av stenkulor, hopprep, pinn-svärd, spelpjäser ... Huruvida ett sådant påstående kan bevisas eller motbevisas är en öppen fråga.

Referenser:
Tagalog Dictionary: yoyo
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary: yo-yo
Nordisk Familjebok: Joujou (1899)
Kellgren, Dumboms lefverne (1791)
Lucky Meisenheimer, M.D.: Yo-yo history
Valerie Oliver, History of the Yo-Yo (Spintastics Skill Toys 1996)
Val Krantz: History of the Yo-Yo, September 1997 American YO-YO Association Newsletter

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum