fler faktoider

fler faktoider

Fästingar

...Skall vridas ut

Det lär finnas en myt om att fästingar skruvar sig fast i huden, och därför bör tas bort på samma sätt - om det finns några andra motiv så känner jag inte till dem. Det kan ju mycket väl vara så, att de flesta som förespråkar vridningen inte heller känner till bakgrunden, utan bara gör som de alltid gjort. Och visst kan vridningen fungera, men det finns bättre metoder.

Fästing i helfigur

Fästingar sitter inte såpass hårt som de gör p.g.a. någon gängning, utan på att de använder en sorts lim. Käk-apparaturen är helt rak, vilket man f.ö. inte behöver ett mikroskop för att se.

Gör så här: Ta ett ordentligt tag om huvudet (inte kroppen!), så nära skinnet det bara går, med pincett el.dyl. Dra sedan rakt utåt - varken för hårt eller löst, skinnet ska forma ett litet cirkustält - ibland lossnar fästingen direkt, andra gånger tar det en liten stund innan den tappar greppet. Kontrollera att ingenting sitter kvar.

Visst kan fästingen lossna om man vrider på den, anledningen till att det är en dålig idé är att huvudet lättare går sönder vid vridning, vilket är det sista man vill.

Enligt samtal med Blå Stjärnan finns dock ingen konsensus i veterinärs-världen, eller ens forskning om vilken metod som är att föredra. De bästa källor jag hittat förespråkar dock samma metod som jag själv föredrar. (Eftersom undertecknad plockar bort minst hundra fästingar från sig under en ordinär sommar så anser jag mig behärska åtminstone den praktiska delen av ämnet.)

Mundelarna har bakåtriktade hakar, men de är inte gängade, så det går inte att skruva ut dem, varken med- eller motsols. Mundelar som eventuellt fastnar i såret är i regel inte så farligt, och brukar trilla bort av sig själv efter några dagar.

Lars Lundqvist

Andra huskurer förespråkar smör, olja m.m. Sådant kladd är dock till större bekymmer för den som skall ta bort fästingen än för fästingen själv. Det enda man verkligen behöver är en pincett som formats så att man kan få ett ordentligt tag om huvudet men inte om kroppen, eller så använder man någon av de utmärkta fästingborttagare som finns på marknaden.

En observation: Vid googling i ämnet så tycker jag mig märka att de flesta sidor som förespråkar vrid-metoden är sådana som handlar om husdjur, medan de som informerar om fästingar på människor mestadels vet bättre besked. Kan det stämma?

Referenser:
Skara Djursjukhus, Smådjursavdelningen, tel 0511-275 00 (samtal 28 april 2006)
Wikipedia: Fästing
Wikibooks: First Aid: Tick removal
Lars Lundqvist, Zoologiska museet i Lund: Vanliga frågor om fästingar

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum