fler faktoider

fler faktoider

IHS

Iesus Hominum Salvator, In Hoc Signo, I Have Suffered, Iesus Heiland Seligmacher...

På Nya testamentets originalspråk grekiska skrivs Jesus IESOUS = ΙΗΣΟΥΣ. Man började tidigt att förkorta detta till ΙΗΣ eller ΙΗ. På samma sätt förkortades Kristus, Christos = ΧΡΙΣΤΟΣ till ΧΡΙ eller ΧΡ. Sistnämnda används rätt flitigt än idag, hopsatt till en symbol, men annars är det nog bara ΙΗΣ som överlevt, och då med Σ latiniserat till S = IHS. Även varianten IHC lär förekomma.

XP

En variant kan vara värd att nämnas: Lägger man de tre bokstäverna ovanpå varandra så får man något som starkt påminner om ett dollartecken (även när det inte är lika snyggt hopflätat som på den här bilden). Lätt att missuppfatta om man stöter på det på en gravsten, men det är alltså bara frågan om ett mycket kompakt sätt att skriva "Jesus".

IHS

Referenser:
Nationalencyklopedin: IHS
Catholic Encyclopedia: IHS Monogram
Terisa Green, The Tattoo Encyclopedia (Fireside 2003), sid 122

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum