fler faktoider

fler faktoider

Humlans flykt

Det har bevisats att humlor inte kan flyga -- men ändå flyger de!

Ken Zetie har skrivit om humlans flygförmåga och mytens historia:

läs mer

I all korthet så går artikeln ut på att en viss J. H. McMasters spårade historien till aerodynamikern Ludwig Prandtls studenter. En aerodynamiker fick under en middag frågan om humlans flygförmåga av en biolog. Han räknade då ut humlans s.k. Reynolds-tal, en storhet som mycket förenklat används för att beskriva vilken lyftkraft ett föremål har i strömmande gas eller vätska. Humlan hade ett lägre Reynolds-tal än såväl fåglar som flygplan, vilket indikerar att den har lägre lyftkraft än dessa, rentav för låg för att hålla sig uppe. Det enda detta visar är att humlan inte kan glidflyga, vilket f.ö. är korrekt, men eftersom den använder en flygmetod där Reynoldstalet inte spelar in så är det irrelevant.

Peterson föreslår en annan härledning, Magnans Le vol des insectes (1934). Där skriver denne att han och hans assistent Saint-Lague räknat på insekters luftmotstånd - andemeningen torde framgå av nyckelorden (aviation = flygande, insectes = insekter, résistance de l'air = luftmotstånd, conclusion = konklusion = slutsats, impossible = impossible = omöjligt):

Tou d'abord poussé par ce qui fait en aviation, j'ai appliqué aux insectes les lois de la résistance de l'air, et je suis arrivé avec M. SAINTE-LAGUE a cette conclusion que leur vol est impossible.

Magnan enl. Peterson

What isn't clear is how this brief note in a scholarly book made its way into popular culture and how it came to be associated specifically with bumblebees.

Peterson kommenterar Magnan

Det är en helt annan sak att man först på sistone börjat bli på det klara med hur insekter flyger, alltså varifrån deras lyftkraft kommer. Att den bygger på andra principer än de som flygplan använder sig av är ingen hemlighet eller ens något märkligt.

Men detta är inte en myt om humlor, utan om vetenskapen och dess utövare. Att man inte kan förklara något som bevisligen inträffar innebär naturligtvis inte att man "bevisat att det inte går". Det är detta faktum, att det finns massor av människor som går omkring och har denna fundamentalt felaktiga bild av vetenskapen, som gör denna faktoid till en av de mest intressanta.

Relaterat: Hur flygplan kan flyga är också föremål för diskussioner, liksom en faktoid som nog är ännu vanligare än den om humlan.

Referenser:
Ivars Peterson: "Flight of the Bumblebee", Science News Online, 11 september 2004
The Straight Dope: Is it aerodynamically impossible for bumblebees to fly?
Wikipedia (eng.): Bumblebee

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum