fler faktoider

fler faktoider

Nederländskt

Holland

Provinserna Noord-Holland och Zuid-Holland utgör en åttondel av nationen Nederländernas yta av idag.

Nederländerna

Detta är landets "historiska huvuddel", till exempel ligger Amsterdam i södra delen av Noord-Holland. (Den idag största enheten är f.ö. kungariket Nederländerna, som utöver det europeiska territoriet ovan utgörs av tvenne västindiska deelstaaten, Nederländska Antillerna och Aruba.)

Ofta sägs att "Holland" använt om Nederländerna är fel, obildat, och rentav oartigt. Men sådant behöver man inte ta på särskilt stort allvar, åtminstone inte så länge man känner till skillnaden, för även de pragmatiska holländarna - eller jag menar nederländarna - blandar ihop begreppen. Landet marknadsförs exempelvis som Holland av det egna turistrådet.

Are you interested in organizing a meeting or conference in Holland?
The Netherlands Board of Tourism and Conventions is here to help you.

www.holland.com

Eller "Holländska Kongress & Turistbyrån" som NBTC tydligen blir på svenska. Sen finns det en "Agency for International Business and Cooperation", den har en hemsida med den talande adressen www.hollandtrade.com och en reklamkampanj "Made in Holland". Och så vidare.

We, as [well as] the government institutions that deal with country promotion, have taken the stance that Holland is a name that is easier to use abroad (due to brand recognition and pronounciation issues) than the Netherlands.

Caroline Boessenkool
Final editor Made in Holland

Även om man kunde förvänta sig vilda protester från icke-holländska nederländare så har jag inte hittat någon påfallande mängd dylikt. (Ett svenskt exempel skulle vara att uppkalla vårt eget rike efter en dominerande region som Svealand, alltså Svea-rike... Vänta nu...)

Referenser:
Wikipedia (sv.): Noord-Holland; Zuid-Holland
Nationalencyklopedin: Holland; Nederländerna
Nederländska ambassaden i Litauen: Holland or the Netherlands?
www.holland.com - "The Official Holland Site"
Mail från Caroline Boessenkool, Made in Holland

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Holland ur havet

Gud skapade världen men holländarna skapade Holland

Landets utdikande ses ofta som ett smart sätt att utöka landets begränsade yta. Men ursprungligen, och till viss del än idag, handlade det inte om att konvertera urgammal havsbotten, utan om tre andra ändamål:

1) omvandla våtmarker och sjöar till användbar mark
2) hindra befintlig mark som sjunkit nedanför havsnivån från att översvämmas, samt
3) återerövra mark som översvämmats i historisk tid.

Under medeltiden omvandlades större delen av landets torvmossar till jordbruksmark, med den bieffekten att det redan låglänta landet sjönk ytterligare. Punkterna 2 och 3 är alltså ett resultat av punkt 1. Fördämningarna (poldrarna) är till stora delar nödvändiga lösningar på självförvållade problem.

Från år 1000 och trehundra år framåt omvandlades större delen av landets torvmossar. Men en oförutsedd följd av utdikningarna var att markytan sjönk.

Arne Kaijser

The soil here is very soft - if it doesn't get flooded it will continue to sink at the same speed as the increase in water level [...]

Prof. Pieter van Gelder

Dagens IJsselmeer* skapades 1932 genom att Zuiderzee delades upp - men Zuiderzee bildades till viss del på 1100- och 1200-talet efter katastrofala översvämningar. Söder om Rotterdam har stora områden torrlagts med stor möda, men havsviken där bildades efter en likaledes katastrofal översvämning i november 1421.

* Ligaturen (bokstavs-sammansättningen) "IJ" räknas ofta som en enda bokstav.

Referenser:
Arne Kaijser, "Träsklandet blev stormakt", Forskning & Framsteg 4/06
Wikipedia (eng.): Flood control in the Netherlands; Floods in the Netherlands (lista)
Colin Woodard, "Netherlands Battens Its Ramparts [...]", Christian Science Monitor, 4 september 2001
Susan Taylor Martin, "To live below sea level, ask Dutch", St. Petersburg Times (i Florida, inte Ryssland)

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Väderkvarnarna

Många av de berömda möllorna är inte mjölkvarnar utan vattenpumpar. De är inordnade i ett sinnrikt system där vattnet pumpas allt högre, från det ena området till det andra.

På De molendatabase ("möll-databasen") kan man hitta utförlig information om hela 1188 nederländska kvarnar, av vilka 410 är kategoriserade som poldermolen.

Poldermolen vid ett dijk, Kinderdijk

I Kinderdijk [bilden] finns Nederländernas största ansamling av kvarnar på ett begränsat område. Dessa är "polder-kvarnar".

In Nederland zijn in Kinderdijk de meeste molens in een klein gebied te vinden. Dit zijn poldermolens.

Wikipedia

Referenser:
De molendatabase / Dutch Windmill Database - på engelska
Wikipedia (ned.): Molen; Poldermolen
Se även referenserna om Poldrarna

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Flamländska

När språket nederländska används av infödda talare i Belgien, i synnerhet Flandern, kallas det för flamländska. Visst finns det skillnader mot Nederländernas riks-nederländska, men den avgörande skillnaden är på vilken sida om gränsen man befinner sig.

I vardagslag kallas språket ofta för holländska och i Belgien kallas det flamländska, men här på universitetet håller vi oss till det officiella namnet i båda länderna, nämligen nederländska.

Institutionen för tyska och nederländska, Göteborgs univ.

Icke-belgiska läsare kan notera att flamländska [...] inte är den officiella benämningen på språket i vare sig Flandern eller Belgien.

Voor de niet-Belgische lezer moet worden opgemerkt dat Vlaams (Flämisch, flamand of Flemish) geen officiële benaming is voor een openbare taal in Vlaanderen, noch in België.

Wikipedia

Referenser:
Wikipedia (ned.): Vlaams
Göteborgs universitet, Institutionen för tyska och nederländska: Ämnesbeskrivning

Tack till Carl Herlin som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum