fler faktoider

fler faktoider

Gutenberg och boktryckarkonsten

Gutenberg uppfann boktryckarkonsten

Nja. Gutenberg uppfann inte boktryckarkonsten, inte heller systemet med lösa typer - tidigare använde man i såväl Kina som Europa lösa typer av trä. Men hans insats är inte mindre viktig för det. Så det här är inte så mycket avlivande av en faktoid som precisering av ett faktum.

Den främsta uppfinning som tillskrivs Gutenberg var en metod att snabbt och enkelt gjuta stora mängder typer i bly, vilket förvisso är en förutsättning för att bedriva boktryckande i någon nämnvärd omfattning. Om han nu gjorde ens det, det finns de som säger att äran bör tillfalla andra personer, men det är en annan historia. Det är vidare fullt möjligt att den teknik som sedan kom att användas i århundraden - där man först tillverkar en s.k. patris, vars bokstav stämplas in i en mjuk metall = matris, som sedan får utgöra grunden för en gjutform i vilken den slutgiltiga typen gjuts - inte utvecklades till fullo av Gutenberg.

Dessutom lär han ha varit först med att använda tryckpressen, den berömda ombyggda vinpressen, för boktryckning. Tidigare mångframställning enl. ovan gick till på så vis att man pressade papperet mot de infärgade träplattorna, en process som Gutenberg alltså vände på.

Steinberg nämner dessutom uppfinnandet av tryckfärgen, den som "fäste på metalltyperna och som därför måste ha kemiska egenskaper som mycket starkt skilde sig från den färg varmed man tog avtryck av träsnittsplattor." Men framför allt, återigen enligt Steinberg, så ligger Gutenbergs prestation "främst i den konstfärdiga syntesen av alla dessa olika tendenser och försök."

Gutenberg uppfann alltså inte boktryckarkonsten, men däremot gjorde han det möjligt att använda den i en helt annan skala än tidigare, vilket ju inte är sämre det.

Referenser:
Stephan Füssel, Gutenberg och hans verk (Nya Doxa 2000)
Nationalencyklopedin: Gutenberg
Alf Henrikson, En uppslagsbok
S. H. Steinberg, Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem sekel (Spektra 1972), sid 15-19

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum