fler faktoider

fler faktoider

Danmarks högsta berg

Himmelbjerget, höjdparti i Ry socken, i östra Nörrejylland, midt emellan Skanderborg och Silkeborg, är en af de naturskönaste trakter af Danmark. Det besökes mycket af resande, och landskapsmålare hemta ofta sina motiv derifrån. Dess högsta punkt är 145 m., men icke, såsom man förr antog, den högsta i Danmark.

Nordisk Familjebok (1883)

Frågan är inte enkel att avgöra ens med dagens teknik, men att åtminstone Himmelbjerget inte är Danmarks högsta naturliga punkt slogs fast redan 1847. (Jag har, inom parentes, aldrig kommit underfund med huruvida namnet är ironiskt menat eller inte.)

Plats

Höjd
(m över havet)

Møllehøj

170,86

Yding Skovhøj

170,77

Ejer Bavnehøj

170,35

...

...

Himmelbjerget

147

Møllehøj

Uppgifter & kartor från danska Kort & Matrikelstyrelsen, som mätte och funderade i februari 2005. Det kan poängteras att de tre högsta punkterna ligger i närheten av varandra (sydväst om staden Skanderborg, som i sin tur ligger sydväst om Århus), liksom att det på flera av höjderna finns bronsåldersgravar något högre än de naturliga "topparna". Men mänskliga konstruktioner är ju ett annat kapitel, och nu börjar det bli riktigt intressant:

Konstruktion

Nuv. höjd (m)

Högsta punkt
(m över havet)

Yding Skovhøj - grav

1,77

172,54

Ejer Bavnehøj - grav

0,69

171,04

Himmelbjergtårnet

25

172

Stora Bält-brons pyloner

254

254

Antennen i Søsterhøj, Århus

213

325

Ett problem när man skall skilja på naturligt och av människor uppfört är att gränsen inte är självklar när man har att göra med en jordhög på en kulle. Det räcker alltså inte med att mättekniken i sig erbjuder precision på centimetern, eller vad det nu kan vara.

Møllehøj er Danmarks højeste naturlige punkt med sine 170.86 meter. Den er ca. 10 cm højere end den naturlige overflade i Yding Skovhøj.
Ejer Bavnehøj er det tredjehøjeste naturlige punkt med 170.35 meter. Det kan ikke afvises, at der findes et punkt under den nye Ejer Bavnehøj, hvis naturlige overflade er nogle få cm højere, men ikke af en størrelse der kan ændre på rangfølgen. Lindbjerg er det fjerde højeste punkt, efterfulgt af Margretelyst SØ og Vistofte.

Konklusion
Danmarks højeste terrænpunkt er bronzealderhøjen Yding Skovhøj (midterste gravhøj) med 172.54 meter, mens det højeste naturlige terrænpunkt er Møllehøj med 170.86 meter.

Kort & Matrikelstyrelsen

Kort & Matrikel har som synes ännu en kategori mellan naturlig och byggnad, terrænpunkt, det blir väl markpunkt på svenska. "Byggnader" i jord är kvalificerade.

När skillnaderna kryper ner mot enstaka centimetrar så kanske en del funderar på landhöjningen - under 1900-talet gav denna upphov till en höjdskillnad på 20 cm mellan nordligaste och sydligaste Danmark. Eftersom de højeste højdepunkterna som sagt ligger nära varandra så spelar detta ingen roll, än. Men en annan sida nämner problemet med kullvälta träd som multnar till jord. Och så vidare.

Gunnbjørn
20 Møllehøjer - bild fra BergNews.com

Då är det fantastiskt mycket enklare att slå fast att den högsta punkten på danskt territorium är berget Gunnbjørn på 3733 m. Det ligger på Grönland.

Referenser:
Kort & Matrikelstyrelsen: Nyt højeste punkt i Danmark (28 februari 2005)
Wikipedia: Danmarks højeste punkt; Kategori: Danske højdepunkter
Magnus Sjöholm: Toppen tycker danskarna, GP 5 juni 2006
Nordisk Familjebok: Himmel-Himmelsfärd (1883)
Wikipedia: Gunnbjørn
BergNews: Gunnbjørn Fjeld (ty)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum