fler faktoider

fler faktoider

Gigabyte

Det här känner väl alla till:

k

kilo

tusen

1 000

M

mega

miljon

1 000 000

G

giga

miljard

1 000 000 000

Vad långtifrån alla känner till är att prefixen när det gäller dataminne är lite större än så, på grund av tekniska (men goda - tro mig!) skäl:

1 kB

2^10

1 024 byte

1 MB

2^20

1 048 576 byte

1 GB

2^30

1 073 741 824 byte

(Notera att "kilo" förkortas med litet "k", alltså "kB" eller "kb" men inte "Kb". En "mbyte" utläses noga räknat "millibyte", fast då pratar vi ännu mer skrupelfria handelsmän, alt. petigare petimätrar, än vad det är frågan om här. Om man skriver "kbps" står b:et vidare inte för "byte" utan för "bit", av vilka det går åtta på en byte. Där kan det definitivt vara värt att hålla reda på skillnaden. En bra konvention är att skriva byte med stort B och bit med litet b, den tillämpas dock inte tillräckligt ofta för att man ska kunna lita på den. Råder minsta tvekan, vilket inte är särskilt ofta, bör hela orden skrivas ut.)

Spelar den här skillnaden någon roll? Tja, det kan ju vara intressant att veta att en hårddisk som uppges vara på "100 GB" som regel inte innehåller 100 GB utan 100 miljarder byte, vilket blir 93 GB. Eftersom datorn inte är någon försäljare så är det den lägre, korrekta siffran den visar upp om man kollar.

20 miljarder byte
En hårddisk på 20 förmenta GB är i själva
verket på 20 miljarder byte, alltså 18,6 GB

Det här är väl snarare försäljningstrick än faktoid, men jag ville få med det ändå: En gigabyte är ibland en miljard byte, ibland inte.

På den tiden man började prata om "kilobyte" på 1024 byte så var man naturligtvis fullt medvetna om att 1024 inte är 1000, men dels visste alla i branschen vad det var frågan om, dels hanterade man sällan eller aldrig större enheter än just kilobyte, där skillnaden inte är så stor i vare sig bytes eller procent. Men som synes blir skillnaden större ju större enheter man använder. På 90-talet blev enheten gigabyte vanlig, och där är skillnaden 7 %. (Den nyfikne räknar lätt ut att skillnaden för terabyte är 10 %.)

Som flera läsare påpekat så rekommenderade IEC (International Electrotechnical Commission) för några år sedan att istället kalla 1024 byte för "Kibibyte", där "Kibi" är förkortning för "kilobinary". Så här:

Ki

kibi

2^10

1 024 byte

Mi

mebi

2^20

1 048 576 byte

Gi

gibi

2^30

1 073 741 824 byte

Detta är ett utmärkt initiativ, fast ett halvt sekel för sent. Hade begreppen lanserats på rätt sätt på 50-talet så är det fullt möjligt, eller rentav troligt, att vi idag mätt RAM-minne i Mibibyte och hårddiskar i Gibibyte. Själva orden låter kanske fåniga, men måttenheter är ju godtyckliga ting, och även om vi är vana vid kilobyte etc. så hade det naturligtvis inte varit svårare att lära sig Kibibyte. Men idag går det inte att förändra de invanda uttrycken - kibibyte var förutbestämt att hamna i samma språkliga limbo som "råtta" (mus), "winchesterminne" (hårddisk) och "kiselbricka" (chip).

OK, en uppställning till:

k

kilobyte

drygt tusen

+ 1 000 byte

meg

megabyte

dryg miljon

+ 1 000 000 byte

gig

gigabyte

dryg miljard

+ 1 000 000 000 byte

Det här är kanske den allra mest intressanta när allt kommer omkring, för det är den som jag och, vågar jag påstå, de flesta av oss faktiskt använder i det dagliga livet. Vi vet att en kilobyte är aningen mer än 1000 byte och så vidare, men eftersom det så sällan spelar någon roll så bryr vi oss inte om skillnaderna, mer än att höfta till uppåt i de få fall det faktiskt spelar någon roll. Den vänstraste kolumnen är vad man faktiskt säger, för ingen uttalar ju hela långa "kilobyte" när det räcker med den enda bokstaven "k", och så vidare. "Terabyte" är i skrivande stund (2008) fortfarande märkvärdigt nog hos de flesta för att uttalas i sin helhet, måhända är det formen "tebe" som så småningom kommer att sätta sig.

Referens:
IEC: Prefixes for binary multiples - When is a kilobyte a kibibyte?

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum