fler faktoider

fler faktoider

Fågelfri

Fri som en fågel

Försök att få följande icke så förfärligt gamla texter att passa ihop dels med betydelsen ovan, dels med varandra:

Mickel [räven] är fogelfri året om; för honom finnes ingen försköning, ingen fridlysningstid. Man skjuter, fångar och förgiftar honom, gräfver fram honom ur hans lugna kula, slår i hjel honom med påkar eller hetsar honom till döds, korteligen, man söker ständigt på alla möjliga sätt förgöra honom.

Däggdjurens lif (1888)

[Gustaf Mauritz Armfelt] dömdes förlustig adelskap, lif, ära och gods samt förklarades fogelfri öfver hela Sveriges rike.

Berättelser ur svenska historien (1886)

Nu är jag pank och fågelfri
men tänker dock ej klaga

Tiggarstudenten / Der Bettelstudent (1882)

Ordet hade en annan betydelse då än nu; skillnaden är liten men ändå stor (eller hur man nu skall formulera det). Nu är jag inte tvärsäker på etymologin, för jag har hittat två förklaringar av begreppet som det används ovan som verkar ungefär lika trovärdiga (dessutom en muntrare som ställer till det något; mer om denna senare). Å andra sidan finns det inget som hindrar att båda är korrekta, på så sätt att de kan ha uppstått oberoende av varandra, i synnerhet som betydelserna ligger rätt nära varandra, och kan ha brukats av olika talare som inte var medvetna om att de menade aningen olika saker. (Vilket händer än idag.)

Den ena förklaringen går ut på att uttrycket ursprungligen avsåg fri åt fåglarna, som det obegravda liket efter en avrättad brottsling.

den eg. bet. [egentliga betydelsen] anses vara: hemfallen till föda åt fåglarna

SAOB

SAOB nämner även förklaringen fri att dödas som fåglarna, dvs. någon som ostraffat får dödas, fredlös. Den beskrivs lite mer ingånde av Nordisk familjebok (som inte nämner den födo-relaterade ovan). En intressant detalj är att uttrycket då verkligen blir "fri såsom fågeln"*, även om betydelsen är en helt annan än den vi tänker på idag.

hvilken det stod en hvar fritt att fälla, såsom, man ostraffadt dödade fogeln under himmelen

Nordisk familjebok (1881)

Pelle Holm nämner inte uttryckligen förklaringen "fri att dödas", mer än "fredlös" med en egentlig betydelse "åt fåglarna lämnad" (känd från 1538); samt, förvirrande nog, "fri från förpliktelser" (känd från 1490, det skulle kunna vara en postilla av Simon Musaeus som översattes till svenska av Petrus Erici 1582). Det är också den betydelsen som framhålls som den äldsta på tyska Wikipedia (samtliga källor ovan hänvisar till detta språk). Till exempel skulle Martin Luther ha använt sig av den - icke desto mindre blev just han förklarad just vogelfrei = fredlös av kejsaren 1521 (om det inte rentav används som substantiv, Vogelfrei).

The Beatles: Free as a bird
Free as a bird fick plötsligt en annan tolkning.

Den positiva betydelsen av "fågelfri" skall alltså ha varit den äldsta. Den har i så fall tagit en rejäl paus från 1500-talet till 1900-talet. Förklara det, den som kan.

* Herman Sätherbergs Vårsång inleds med "Glad såsom fågeln i morgonstunden..." Jag gissar att den inte helt ovanliga formuleringen "fri såsom fågeln" inspirerats av den.

Referenser:
SAOB: fågel-fri (1926)
Pelle Holm, Bevingade ord: fågelfri
Nordisk familjebok (1881): Fogelfri
Wikipedia (ty.): Vogelfreiheit
Belägg:
Alfred Edmund Brehm, Däggdjurens lif (1882-1888)
Starbäck & Bäckström, Berättelser ur svenska historien: Gustaf III (1885-1886)
Wikipedia (ty.): Martin Luther: Reichstag zu Worms ["Er war nun 'vogelfrei'"]

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum