fler faktoider

fler faktoider

Vår- och höstdagjämningen

Dag och natt är lika långa

Exakt hur lång är en dag? Tja:

dag, i allmän bemärkelse ("den naturliga dagen") den tid då solen befinner sig över horisonten. Denna tid är inte entydigt definierad utan beror på om man låter solen representeras av medelpunkten eller den övre randen, liksom på om hänsyn tas till refraktionen eller ej.

Nationalencyklopedin

SMHI går sålunda efter solens övre rand, medan standardverket Den Svenska Almanackan (den som tidigare gavs ut av Kungliga Vetenskapsakademin) går efter solens mittpunkt. Om man hittar olika uppgifter för solens upp- och nedgång för samma dag så behöver det alltså inte bero på slarv eller trubbiga mätmetoder.

Vår- och höstdagjämningen har istället en enkel och mycket exakt definition: Den inträffar när solens mittpunkt passerar himmelsekvatorn. Sådant kan astronomer avgöra ungefär hur noggrant som helst. Det är alltså egentligen inte fråga om hela dagar på våren resp. hösten utan bara ögonblick (se Wikipedia för tidpunkter).

Referenser:
Nationalencyklopedin: dag; vårdagjämning
SMHI: Solens upp- och nedgång
Wikipedia (eng.): Equinox

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum