fler faktoider

fler faktoider

Dubbel bokföring

Med dubbel bokföring avses ofta någon sorts fiffel. Tanken är att man har en riktig bokföring för sig själv, och en putsad som man visar upp för myndigheterna. Närliggande begrepp är dubbelspel och dubbla agendor.

Det är ingen vacker bild av svenskt 70-tal som framträder i denna parad av skumraskaffärer, ideologiska stollerier, maktmissbruk, kryperi och dubbel bokföring.

Peter Englund

För mig, fru talman, förefaller detta vara något slags dubbel bokföring. Det finns ett annat uttryck för det: dubbelmoral.

Ingvar Svensson (KD)

Men som ekonomisk term är det ingenting skumt med dubbel bokföring. Det är tvärtom den absolut vanligaste bokföringsmetoden. Det "dubbla" kommer från att varje affärshändelse noteras på två konton, och i varje konto dessutom på två ställen (debet och kredit).

Wikipedia: Exempel på dubbel bokföring
Ett enkelt men tydligt exempel på den grundläggande principen i dubbel bokföring (Wikipedia)

Det dubbla bokhålleriet, äfven kalladt det italienska, emedan det uppfans i Italien (i början af 15:de årh.), noterar hvarje affär dubbelt, nämligen i både debet och kredit.

Nordisk Familjebok (1878)

Även beteckningen "italiensk bokföring" har fått negativa kopplingar, kanske man associerat till maffian? Men det var alltså i handelshusen i Florens och Venedig som metoden utvecklades under renässansen (åtminstone som vi använder den idag, den kan ha en äldre historia än så men det är ett annat ämne).

Referenser:
Wikipedia (sv.): Dubbel bokföring
Wikipedia (eng.): Double-entry bookkeeping system
Nordisk Familjebok (1878): Bokhålleri
*Peter Englund, Ebbe och Sverige, bloggen den 16 juni 2007
*Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:101, torsdagen den 27 maj 1998
Några exempel på oförvitliga läroböcker
Henric Arfwidsson & Jonas Christensen, Dubbel bokföring - enkelt (Gleerups 1998)
Gunnar Gaddén, Dubbel bokföring: grundläggande kurs (Hermod 1938)

Tack till Dag Stålhandske som tipsade om den här faktoiden

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum