fler faktoider

fler faktoider

Upplösning

Bilder på webben duger inte för tryck (eftersom de har för låg upplösning/bara är på 72 dpi)
Bilder på webben skall ha upplösningen 72 dpi

Det mest anmärkningsvärda med dessa faktoider är att de verkar vara så vanliga bland folk som verkligen borde veta bättre - yrkesmänniskor inom bild, repro och webb. Vad det beror på? Ingen aning, men eftersom det är såpass i övrigt kunniga människor det är frågan om så tillåter jag mig att beskriva denna myt lite mer ingående.

Med "upplösning" menas ofta hur många bildpunkter/bildelement/pixlar det finns i en given bild. Det är lättare att visa än att beskriva:

Lågupplöst
Få stora bildpunkter = lågupplöst

Högupplöst
Många små bildpunkter = högupplöst

Men upplösning har också en mer precis och något annorlunda betydelse, nämligen hur stora bildpunkterna skall bli när de återges på papper, dvs. skrivs ut eller trycks. Om en given bild har hög upplösning så innebär det att bildpunkterna blir små när de återges på papper. Om samma bild har lägre upplösning blir bildpunkterna - samma bildpunkter - större på papper; bilden tar helt enkelt mer plats. Skillnaden mot den första definitionen är att den sortens "upplösning" är godtycklig, eftersom en bild, och därmed dess bildpunkter, ju kan skrivas ut i vilken storlek som helst.

Enheten för upplösning är dpi, vilket utläses "dots per inch" = punkter per tum. Eftersom en tum = 2,54 cm så blir en bild som är 100 punkter bred just 2,54 cm bred om den skrivs ut med 100 dpi. Skrivs den ut med upplösningen 1000 dpi så blir den 2,54 mm bred. Observera att jag med flit skriver att bilden "skrivs ut" med en viss upplösning, eftersom denna utan vidare kan ändras. Många av oss har nog en och annan gång förvånats av en pyttebild i datorn som blivit jättestor när den skrivits ut, eller tvärtom. Då är det "upplösningen", dvs. utskriftsstorleken, som spelat oss ett spratt. Det finns ju, teoretiskt sett, ingenting som hindrar att vi ger 100-pixel-bilden en upplösning på 1 dpi vilket gör den 2,54 meter bred vid utskrift, och 1000-pixel-bilden kan få en upplösning på, tja, 10.000 dpi, vilket gör den 2,54 mm bred - återigen vid utskrift. Det är samma bilder med samma bildpunkter, det är bara måtten som skiljer sig åt.

Hur ser då bilden ut i datorn, innan den skrivs ut? Bildskärmen som jag sitter vid just nu har (kollar...) upplösningen 87 pixlar per tum. Bilden på 100 pixlar blir nära nog 3 cm bred, och bilden på 1000 pixlar följdaktligen knappt 30 cm bred. Så länge som varje bildpunkt i bilden återges med en pixel på skärmen så är "upplösningen" helt ovidkommande, och eftersom ingen browser någonsin brytt sig om bildens "upplösning", vare sig när bilden visas på skärmen eller när hemsidan där den finns skrivs ut, så spelar den heller ingen roll på webben. Att det skulle vara någon sorts slöseri att lägga ut en bild på 150 dpi på webben eftersom skärmarna inte klarar mer än 72 dpi är nonsens.

Äpple-ätare i 72 dpi
72 dpi

Äpple-ätare i 144 dpi
144 dpi

För att vara övertydlig: Ovanstående bilder har olika upplösning. Den som inte ser någon skillnad mellan dem är ursäktad, eftersom det inte finns någon synlig skillnad - det är samma data i bilderna, vilket indikeras av att de två filerna är exakt lika stora (21488 bytes). Tar man hem och skriver ut dem (och låter bildens egen upplösning styra skrivarens, obs) så ser man genast skillnaden, men på en hemsida så är den alltså obefintlig.

Förstorat äpple i 72 dpi
72 dpi, 200 %

Förstorat äpple i 144 dpi
144 dpi, 200 %

O-förstorat äpple i 72 dpi
72 dpi, 100 %

Någon hade för sig att skillnaden märks när man förstorar bilder. Ovanstående bilder till vänster är ursprungligen i 80 x 80 (7010 bytes), de har förstorats till 160 x 160. Bilden längst till höger är i 160 x 160 från början (12151 bytes).

Att det t.o.m. finns folk på Adobe som gått på myten indikeras av att om man i Photoshop sparar en bild "för webben" så ändras upplösningen automatiskt till 72 dpi...

Är man riktigt noga, vilket det är få som är, så skiljer man på dots per inch och pixels per inch. Att så få gör skillnad på dottar och pixlar torde bero på att man mycket sällan behöver bekymra sig för hur tätt pixlarna sitter på skärmen - det var ju, för att ta ett närliggande exempel, inte förrän jag skrev det här som jag tog reda på hur många ppi min skärm har.

(OK, noga räknat gäller denna faktoid bara vanliga bilder, i GIF och JPEG. Lägger man ut PDF:ade dokument får man ha lite koll på upplösningen för där spelar den roll. Att man får ha koll på dpi när man scannar in bilder är en helt annan sak.)

Att bilder som publiceras på webben som regel inte kan användas i tryck beror endast på att de är för små, räknat i bildpunkter - det är det enda som betyder något. Upplösningen är en annan sak, och kan justeras efter behag, om man vet vad man håller på med.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum