fler faktoider

fler faktoider

Vår Herre

Håll i hatten:

I vanligt språkbruk betecknar orden Vår Herre den kristna treenighetens första medlem, Gud Fader [...] Denna uppfattning är inte teologiskt korrekt. Beteckningen gäller treenighetens andra medlem, Sonen, viket tydligt framgår redan av lilla katekesen.

Arvid Hvidtfeldt

Se till exempel den andra artikeln ur den apostoliska trosbekännelsen:

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria; pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

...Som kommenteras av Luther som så:

Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet och tillika sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre...

Eller som Bibelkommissionen skriver nu senast:

När ordet "Herren" i NT står utan bestämningar, i översättningen skrivet med stor begynnelsebokstav, kan det beteckna antingen Gud eller Jesus. [...] I samtida språkbruk användes samma beteckning om både gudar och jordiska härskare för att markera deras övernaturliga upphöjdhet. Jesus är för de kristna den ende som har rätt att kallas så; han är "vår herre" (Rom 1:4, jfr 1 Kor 8:6; Upp 17:14). Likheten med bruket av "Herren" som gudsnamn är kanske avsiktlig; i så fall antyds att Jesus är jämställd med Gud (jfr Fil 2:6-11).

Men saliga äro de som inte grubblar i onödan, åtminstone inte över religiösa ting, som ju inte lämpar sig för dylikt - citerar åter Hvitfeldt:

Den som inte är teolog av facket behöver inte skämmas för att han förväxlar begreppen. Så länge man höll sig till en enkel och from tro på det man fick höra eller själv läste sig till uppstod inga intellektuella problem, och det gör det nog fortfarande inte för de flesta som har kristendomen som sin religion. Men redan tidigt började några lärda arbeta på att förena de många motstridande utsagorna i skrifterna och deras uttolkningar, och när de tog den vanliga logiken till hjälp lades grunden till de skoningslösa stridigheterna i många hundra år framåt.

Referenser:
Arild Hvidtfeldt, Religion
Notboken till Bibel 2000, uppslagsdelen: Herren
Martin Luthers lilla katekes, finns på många ställen, bl.a. här eller här

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum