fler faktoider

fler faktoider

Systrarna på heden

Systrarna Brontë bodde mitt ute på heden

Familjen Brontë bodde i Haworth, Yorkshire - med heden strax intill, men icke desto mindre i ett samhälle.

Hedens vildhet var dock ursprungligen Charlotte Brontës påhitt i ett brev till Elizabeth Gaskell som skulle skriva The Life of Charlotte Brontë. För att betona graden av isolering och det andliga armod som hennes och systrarnas verk framsprungit ur jämförde Charlotte hemtrakten med den amerikanska vildmarken. I själva verket låg prästgården vid bygatan, med en utsikt bestående bland annat av fabriksbyggnader.

Jan Hoff

Visserligen är "hedens vildhet" inget som står och faller med vad någon av systrarna Brontë skriver, och Haworth var ju heller ingen metropol precis, men där fanns åtminstone gator och kvarter, affärer och fabriker. Isoleringen var av kulturell och social art, inte fysisk. Att de skulle ha bott i ett hus utslängt i geografin är osant.

Prästgården i Haworth
Prästgården vid bygatan

Här nämns en annan källa:

[Svindlande höjder av Emily Brontë] har lästs biografiskt: Heathcliff har tolkats som ett förtäckt porträtt av brodern Branwell, en utlevande konstnär som dog av sprit- och opiumbruk. Romanen har också uppfattats som en psykologisk kompensation av en ung kvinna som levde ett isolerat liv på heden i Yorkshire; man glömmer då att Emily Brontë en tid arbetade som lärarinna i Halifax och att hon tillbringade ett år i Bryssel för att lära sig franska.

Magnus Eriksson

Haworth ca 1890

Systrarna föddes i byn Thornton men flyttade till prästgården i Haworth 1820, det var också där de skrev det avgjort mesta de är kända för. Kartan är från 1852, Anne och Emily hade dött några år tidigare men Charlotte var fortfarande i livet. Fotografiet är från ca 1890 vilket är lite sent, men jämför man med kartan så verkar inte någon dramatisk utbyggnad ha skett.

Haworth 1852
"The Parsonage" strax nedanför bildens mitt

Speak of the North! A lonely moor
Silent and dark and tractless swells,
The waves of some wild streamlet pour
Hurriedly through its ferny dells.

Profoundly still the twilight air,
Lifeless the landscape; so we deem
Till like a phantom gliding near
A stag bends down to drink the stream.

And far away a mountain zone,
A cold, white waste of snow-drifts lies,
And one star, large and soft and lone,
Silently lights the unclouded skies.


Charlotte Brontë

Referenser:
Jan Hoff, Myten om systrarna på heden, Populär Historia 6/2004
Magnus Eriksson, Bovary, Rambo och priset för frigörelse, SvD 2004-01-24
Nationalencyklopedin: Brontë; Brontë, Anne; Brontë, Charlotte; Brontë, Emily
Wikipedia: Haworth; Brontë
Beautiful Britain: Haworth - Bronte country (m.fl. Haworth-beskrivningar)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum