fler faktoider

fler faktoider

Bly i blyerts

Blyerts tillverkas av grafit (som är en form av kol) och lera. Det finns inget bly i blyerts.

På 1500-talet upptäcktes grafit i engelska gruvor, och redan 1565 började man använda det i pennor. Man trodde länge att ämnet var en sorts bly, något som lever kvar i engelskans lead som ju betyder såväl bly som blyerts, och i tyskans Bleierz, dvs. blymalm, vilket blev till svenskans blyerts. Enl. Faber-Castells hemsida var det först Scheele som på 1700-talet visade att det i själva verket var en sorts kol. Efter det även då dominerande användningsområdet gav han det namnet grafit efter grekiska γραφω grafo, skriva.

Uppfattningen att det finns bly i blyerts stöds alltså av flera språk, såväl svenska som engelska som tyska som danska och säkert flera därtill. Att man kan hota elever som suger på pennor med att de blir blyförgiftade är naturligtvis ännu en anledning till att missuppfattningen lever kvar, men den är som sagt helt osann.

The earliest pencils actually used lead, though 'pencil leads' have been made for the last couple of centuries from graphite, a naturally occurring form (allotrope) of carbon.

Wikipedia

Då är det allvarligare att missuppfattningen verkar frodas bland veterinärer, med allt vad det kan innebära av oro, räkningar och annat besvär för de vars djur tuggar i sig pennor. Men det är alltså ingen som helst fara på taket - åtminstone vad blyet beträffar.

Färgkritor kan dock innehålla bly.

Ett annat exempel på hur gamla beteckningar kan leva kvar är förresten just krita.

Referenser:
www.faber-castell.de
Wikipedia: Lead; Pencil lead

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum