fler faktoider

fler faktoider

Biodynamiskt

Biodynamiskt = ekologiskt
Biodynamiskt ≈ ekologiskt

Ekologiskt och biodynamiskt vin är i princip samma sak, även om regelverket för biodynamiskt vin är något striktare och bygger på en mer omfattande filosofi om hur vinet ska odlas och tillverkas.

Systemets kundtidning Bolaget

Att en produkt är ekologisk och Krav-märkt garanterar att odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genetiskt modifierade organismer, GMO. I biodynamisk odling bearbetas också jorden aktivt med stallgödsel, kompost och biodynamiska preparat.

Coop

Ekologisk odling vet väl alla vad det är, åtminstone på ett ungefär - inga gifter, inget konstgödsel, inga genmanipulerade grödor osv. Som det går till i naturen, helt enkelt. (Bortsett från att det i naturen är ytterst ovanligt med en enda växtsort i myriader exemplar över en större yta.)

Biodynamisk odling innebär att man följer ett antal riktlinjer som tagits fram inom antroposofin, med utgångspunkt från rörelsens grundare Rudolf Steiners läror. Dessa är förvisso ekologiska; inga gifter, inget konstgödsel, inga genmanipulerade grödor osv. (även om sistnämnda inte var uppfunna på Steiners tid). Skillnaden är att man dessutom ägnar sig åt sådant som icke-antroposofer ofta kallar trolleri:

Form av alternativ odling, där man avstår från fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel samt sätter särskild tilltro till "kosmiska inflytanden", bl.a. vid framställning av komposter, vartill s.k. biodynamiska preparat utnyttjas.

Nationalencyklopedin

Kunskap om i det sinnliga verkande översinnliga kosmiska krafter har lett till användande av livsförstärkande medel (i dagligt tal kallade biodynamiska preparat) hämtade ur naturen med syfte att förbättra jordens bördighetsegenskaper, växternas motståndskraft mot skador och sjukdomar samt höjande av livsmedlens värde som näring för människan.

Antroposofiska sällskapet

Notera att man visserligen pratar om bördighet och näringsvärde m.m., men preparatens förväntade effekt är helt och hållet av det ockulta slaget, vilket om inte annat indikeras av den närmast homeopatiska doseringen. Här följer recept och bruksanvisning för några av de "livsförstärkande medel" som används i det biodynamiska jordbruket (nr 505 är min favorit):

502: Röllekablommor pressas in i urinblåsor från kronhjort, placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren.
503: Kamomillblommor fylls in i tunntarmar från nötkreatur, läggs ned i humusrik mark på hösten och tas upp på våren.
504: Hela växten av brännässla omges av torv och placeras i marken under ett helt år.
505: Småhackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi.
506: Maskrosblommor pressas ihop, fylls in i bukhinna från nötkreatur, läggs ned i marken på vintern och tas upp på våren.
507: Blommor från vänderot extraheras i vatten.

Ett till tre gram av varje kompostpreparat tillsätts stallgödsel genom att placera det i gödselhögen i ca 50 cm djupa hål med två meters avstånd. Vänderotextrakten späds med fem liter vatten och sprutas över hela kompostytan. Med fältpreparaten (humus- och kiselpreparat) kan man enligt Steiner skapa en bördig jord med kraftig växtlighet som följd. De sex kompostpreparaten fyller olika funktioner både var för sig och i kombination, påstår Steiner. Röllekapreparatet bidrar enligt Steiner till att styra svavlets reaktioner med andra substanser så att marken kan ta upp kosmisk strålning [krafter?]. Kamomillpreparatet, ansåg han, håller växterna friska. Brännässlapreparatet gör marken 'förnuftig'. Genom ekbarkspreparatet tillförs kalcium i idealisk form och kalciumchockverkningar undviks. Genom maskrospreparatet kan växten tillgodogöra sig kiselsyra ur atmosfären i rätt mängd, som gör växten känslig för omgivningen och växten kan själv dra till sig vad den behöver. Tre preparat i samverkan, rölleka, kamomill och brännässla möjliggör en hemlig alkemi i komposthögar, så att kalium och kalcium omvandlas till kväve.

Holger Kirchmann och Olof Andrén, SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet)

Även om hrr Kirchman & Andrén uppenbarligen är kritiska till det hela så är informationen fullt korrekt, den kan även hämtas ur antroposofiska källor, t.ex. Carlgren - fast av någon mystisk anledning så är de positivt inställda inte alls lika glada i att dela med sig av detaljer.

Det vatten som används skall som regel vara "virvlat". Det innebär att man står och rör i vattnet i timtal (en del virvlar maskinellt, vilken skillnad det nu gör - anar en konflikt mellan olika biodynamiska skolor). Syftet är inte syresättning eller något annat rationellt, utan strikt metafysiskt: "In this way the dynamic effects concentrated in the prepared manure and quartz meal are released into the rhythmically moved water and become effective for soil and plant." (The Biodynamic Agricultural Association).

Ofta nämns kohorn. När man ska tillverka fältpreparaten lägger man kogödsel eller kvartssand i kohorn, gräver ner dem i jorden, och låter dem ligga där över vintern.

Det talas här och var om en kalender, här förklaras den viktigaste principen i all korthet (aktuellt stjärntecken är det som månen befinner sig i, inte solen):

Sedan urminnes tider har zodiakens tolv stjärntecknen associerats med vart och ett av de fyra elementen. Tre stjärntecken är kopplade till varje element, och varje element är relaterat till en del av växten: Jord - rot; vatten - blad; luft - blomma; eld - frukt. För att få bra morötter skall en jord/rot-dag väljas, för sallad en vatten/blad-dag, bönor och äpplen en eld/frukt-dag osv.

The Biodynamic Agricultural Association

Den som ännu inte insett skillnaden mellan "biodynamisk" och "ekologisk" rekommenderas att läsa ovanstående texter en gång till.

Det stora problemet i sammanhanget är inte huruvida biodynamiskt odlat är bättre eller sämre eller kanske rentav lika bra som ekologiskt odlat, utan att begreppen ofta framställs som synonyma, även av folk som mycket väl vet vad det är frågan om (jämför vinexperten Jens Dolk, som trots att han får reda på alla detaljer inte vill avfärda fånerierna helt). Jag har ännu inte lyckats frigöra mig från misstanken att det finns de som med flit avstår från att klargöra det hela; ett syfte skulle kunna vara att få med sig folk som är odelat positiva till allt som är miljövänligt och ekologiskt, men som kanske inte har fullt lika mycket till övers för antroposofins kosmiska inflytanden.

Inom den sektorn [ekologiskt lantbruk] kan också nämnas att äntligen har stiftelsen för biodynamisk odling ute i Järna fått en halv miljon för sin verksamhet. Den är ju spännande eftersom de var de ursprungliga initiativtagarna inom området och låg väldigt väl framme när det hela började. Det är viktigt att de får möjlighet att fortsätta sitt arbete.

Gunnar Goude (mp) talar i riksdagen den 11 december 2003

Referenser:
*Ann-Helen Meyer von Bremen, Gröntjut (rutan "Ekovin - så funkar det"), tidningen Bolaget 2-2006
*Coop: Ekologiskt ger sensuell smak
*Jens Dolk: Nu kommer biodynamiskt vin, Tasteline
Nationalencyklopedin: biodynamisk odling
Holger Kirchmann och Olof Andrén, SLU: "Biodynamiskt och ekologiskt lantbruk", Antroposofin, red. J. Jerkert (Leopard 2003), sid 54-70
Lars Kjellenberg: De Biodynamiska Preparaten, januari 2005 [PDF]
Riksdagen: Snabbprotokoll den 11 december 2003
Antroposofiska källor:
Antroposofiska sällskapet: Biodynamisk odling
Antroposofi.info: Biodynamiska preparat för livskraftiga växter
Biodynamiska föreningen: Vad är biodynamisk odling
The Biodynamic Agricultural Association, www.biodynamic.org.uk
Åsa Swanberg, Smaker från Saltå kvarn (Ordalaget 2008), sid 13 - synnerligen kortfattat
Frans Carlgren, Den antroposofiska rörelsen (Larson 1985), sid 100 - utförligare
Maria Thun, Så- och skördekalender (Biodynamiska föreningen) - med aktuella data för resp. år

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum