fler faktoider

fler faktoider

Kastmärket

Pricken i pannan kallas bindi (efter sanskrit bindu, droppe). Den har traditionellt gjorts av henna eller någon annan färg, ofta röd. Den har aldrig varit en tatuering, och framför allt har den åtminstone idag inget med kast att göra.

En gång i tiden har den symboliserat kast (se nedan!) och/eller socialgrupp och/eller civilstånd, det senare särskilt i norra Indien. Den har också (vanligare) symboliserat tredje ögat, alltså haft en magisk/religiös betydelse (jfr. ajna chakra), och det är i det sammanhanget som såväl män som kvinnor får fläcken dittummad efter en hinduisk gudstjänst, puja.

Oavsett dess historia är märket idag avgjort mest dekorativt, utbytbart, samt kvinnligt - man väljer bindi som man väljer makeup eller örhängen. Det kan vara ett litet klistermärke till vardags, eller ett smycke om det ska vara fint. Huruvida civilstånd spelar in verkar variera.

Att bruken varierar i tiden och geografin är naturligtvis inte ett dugg konstigt - man behöver ju bara jämföra med vårt eget land under det senaste seklet för att hitta liknande variationer. Indien är inte bara ett land utan en hel subkontinent, och skillnaderna i folkmängd och dokumenterad historia behöver väl inte påpekas.

Jag blir nyfiken på hennes lilla svarta prick på pannan. Vad innebär den? Att hon kommer från någon speciell kast?
 - Äsch, numera är det bara ett mode. Åtminstone för mig. Om man är gift bär man märket. Blir man änka eller mycket gammal ska man inte ha det på sig längre.
 - Så du målar dit det varje morgon?
 - Inte alls, det är bara ett klistermärke säger hon och tar av sig den svarta pricken.

Intervju med Ramanthapuram Jayapadma

In the earlier times, besides the priests, some men applied the tilak on their forehead on special occasions like a battle, a hunt or other important events when the mother/ wife used to smear it on the man's forehead before he set out on his mission.

[...]

...What was once a mark of beauty and purity has now acquired a negative aspect with the vamps in the serials wearing attractive designer bindis, while the good ones are supposed to be applying an ordinary round red dot.

Shanti Nanisetti beskriver två väldigt olika funktioner

Fick ett mail från Emmie Tonér, som berättade om bruket i sydligaste Indien (Trichy, Tamil Nadu):

Om det hände att någon av oss tappade bindin, så var någon genast framme och satte dit en ny. Vår kvinnliga handledare berättade också att hon aldrig gick ut utan sin bindi, och alltid hade med sig extra i plånboken. Hon kände sig naken utan, berättade hon.

Emmie berättar även att bindin inte användes för att ange civilstånd: "Däremot var det mycket vanligt att gifta kvinnor hade ytterligare en prick eller märke, ett rött sådant, ditmålat, precis i hårfästet."

Mer om forna tiders kastmärken, som verkligen var kastmärken:

Förr i tiden hade de fyra kasterna (baserade på varna eller färg) - Brahmana, Kshatriya, Vaishya och Sudra - olika märken. Brahminer hade en vit chandan som symboliserade renhet, eftersom hans yrke var prästerligt eller akademiskt. Kshatriya hade en röd kumkum som symboliserade mod, eftersom han tillhörde krigarnas kast. Vaishya hade en gul kesar av gurkmeja för välstånd, eftersom han var affärsman eller handlare som ägnade sig åt att skapa rikedomar. Sudra hade en svart bhasma av kasturi-trädet eller kol för att symbolisera tjänstvillighet, eftersom han skulle stödja de andra tre kasterna.

Vidare hade anhängare av Vishnu en U-formad chandan tilak, anhängare av Shiva en tripundra eller liten ring av aska, anhängare av Devi en röd prick av kumkum och så vidare. [Hur man nu skiljer på en kshatriya-kumkum och en Devi-kumkum...]

En tilak finns mellan ögonen, där minnet och tänkandet sitter. Punkten kallas ajna chakra inom yoga. Den sätts dit med en bön - "Må jag komma ihåg herren. Må denna gudfruktiga känsla genomsyra alla mina handlingar. Må mina handlingar vara rättfärdiga."

Hindu Encyclopedia

Referenser:
Wikipedia: Bindi
ShaadiTimes: History & Significance of Bindis
Ann-Christin Sjölander Holland intervjuar Ramanthapuram Jayapadma, Kommunalarbetaren 15/2005
Shanti Nanisetti: The little red dot, The Hindu, 7 augusti 2003
Hindu Encyclopedia: Why do we wear marks [...] on the forehead?

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum