fler faktoider

fler faktoider

Rådjuret Bambi

Bambi som kid
OBS svansen!

Österrikaren Felix Salten gav 1923 ut en bok om ett rådjur, Bambi, ein Leben im Walde ("Bambi, ett liv i skogen").

- Vad är det för något, rådjur? frågade Bambi och skrattade.
Hans mor vände sig emot honom och skrattade även hon: - Du är ett rådjur och jag är ett rådjur. Vi är rådjur. Förstår du det?

Ur Bambi

Men i den tecknade filmen som Disney släppte 1942 hade arten ändrats till en hjort, närmare bestämt en vitsvanshjort eller Virginiahjort.

Bambi är den varma berättelsen om en ung hjortkalv, och hur han upptäcker livet i den stora skogen.

Text på omslaget

Bambi kallas alltså "hjort" i filmen, i såväl 1943 års dubbning som 1986 års. Han lär kallas "rådjur" i serietidningen, detta har jag inte haft tillfälle att kontrollera, men så är åtminstone fallet i en barnbok gjord efter filmen:

Bambi heter ett litet rådjur som en dag föddes i en glänta i skogen.

Walt Disney's Bambi (1969)

Rådjurskid
Rådjur

Hjortkid
Vitsvanshjort

Att man uppfattar Bambi som ett rådjur behöver inte ha med Saltens bok att göra. Hjortkalvar och rådjurskid är lika intill förväxling, och det är ju den unge Bambi man minns. (En missuppfattning som är helt fel är att Bambi skulle vara en flicka; är det kanske alla blommor och gulliga smådjur som gett det intrycket?)

De vuxna djuren skiljer sig som synes betydligt mer. Även för en icke-biolog räcker det med en enda titt på Bambis far eller, som på bilden här, Bambi själv i vuxet tillstånd, för att avgöra att han definitivt inte är en råbock, och det inte bara för att dessa har en mycket kort svans.

Bambi som tjur Vitsvanshjort, tjur
Råbock
Bambi, en hjorttjur samt en råbock

I ankisttidningen Kvacket blev ämnet föremål för debatt. I ett inlägg av Göran Broling citeras ett högintressant brev från Frank Thomas, en av Disneys Nine old men som arbetat på en lång rad filmer utöver Bambi:

We knew that the original deer that Felix Salten wrote about were roebucks [rådjur]. He even wrote Walt a special letter to be sure that there was no confusion. But what Salten didn't understand was that the whole idea of Bambi called for grandeur and magnificence, especially in the visuals. How could the Great Prince of the Forest be a little animal the size of a coyote?! He had to be overpowering in his size and breadth of his antlers. The oldest and the wisest - certainly not the smallest!

Ett vuxet rådjur väger in på 20-30 kg (lite mer än en prärievarg, men inte mycket), att jämföras med vitsvanshjortens 60 eller ända upp till 160 kg (hane). Fast en enklare förklaring kan vara att det inte finns rådjur i USA.

(Thomas konstaterar även att Bambis mors död inte ens får en hel mening i boken, och menar att detta hade en koppling till "macho Vienna right after World War I". Hur det än ligger till med den saken så kan det vara på sin plats att nämna att Salten, vars dopnamn var Siegmund Salzmann, var jude, och att Bambi förbjöds av nazisterna.)

Bambi figurerar ju ibland som känslosamt argument i jakt-debatter.

1934 skänkte en utvandrad finländare 5 kalvar till moderlandet, och 1938 sattes 6 djur ut vid Tammerfors i sydvästra Finland. 1949 sattes ytterligare 3 ut. Hjortarna trivdes bra, och beståndet hade 1961 vuxit till ca 1 000 djur och omkring 1980 till över 30 000. (...)
I Sverige har man ställt sig negativ till invandringen av vitsvanshjort från Finland, både därför att det är en för faunan främmande art och därför att den är värd för en hjärnparasit som kan angripa älg.

Birger Jensen

Fritt fram att skjuta Bambi, alltså.

Bambi och ©

En intressant alt. ovidkommande detalj: Saltens bok får omväxlande utgivningsåret 1923 och 1926; även om det naturligtvis inte spelar någon roll för sammanhanget ovan så gör sådant mig alltid nyfiken. Så småningom fann jag en förklaring i en juridisk text rörande en upphovsrättslig tvist mellan Saltens barn och Disney:

The first appearance of the German speaking Bambi in Germany in 1923 by publication contained no notice to the world that Mr. Salten intended to protect the young German fawn. Therefore, Bambi was fair game for any deer hunter in the world outside of Germany. However, in 1926, Salten must have realized this potential danger, and therefore, he republished the German language Bambi, A Life in the Woods in Germany, this time with a notice of United States copyright, in an attempt to afford Bambi some protection from the dangerous American hunters. The copyright on the Bambi story was timely registered in the United States in early 1927.

U.S. 9th Circuit Court of Appeals

Rätten till boken har ärvts och sålts vilket komplicerat det hela, men en sak är säker, och det är att de 5000 dollar som Felix Salten själv (han dog förresten 1945) fick av Disney var en helt obetydlig summa jämfört med ca 100 miljoner dollar man dragit in på filmen (brutto).

Saltens Bambi
1929 års Bambi

Referenser:
Felix Salten, Bambi - hittade ett avsnitt i Min skattkammare 5 (Natur och Kultur 1976), sid 55
Walt Disney's Bambi (Folket i Bilds förlag 1969), baksidan
Göran Broling, Bambi - rådjur eller hjort?, Kvacket 2/2004
Nationalencyklopedin: hjortdjur; rådjur
Wikipedia (eng.): Bambi; Felix Salten; Roe Deer; White-tailed deer
Wikipedia (sv.): Rådjur
Wikipedia (ty.): Bambi, ein Leben im Walde
Birger Jensen, Nordens däggdjur (Prisma 2004), sid 305-314
www.disney.se: Walt Disney Klassiker
U.S. 9th Circuit Court of Appeals: Twin Books vs Disney

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum