fler faktoider

fler faktoider

Tjernobyl = malört

Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna.
Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.

Uppenbarelseboken 8:10-11
(Bibel 2000)

Orten Tjernobyl har inte fått sitt namn efter malört, utan efter den nära släktingen gråbo. Noga räknat är det heller inte ryska som är det aktuella språket, utan den nära släktingen ukrainska.

Så här ser originaltexten ut (Upp 8:11). Återkommer till den.

Iouannou 8:11
"kai to onoma tou asteros legetai apsinthos"

Gråbo Malört

Svenska

Gråbo

Malört

Vetenskapligt *

Artemisia vulgaris

Artemisia absinthium

Grekiska

αρτεμισια
Artemisia

αψινθιον, αψινθος
Apsinthion, Apsinthos

Ryska

чернобыльник,
полынь обыкновенная

полынь горькая

Chernobylnik ("svart gräs"),
Polyn obyknovennaya ("vanligt gräs")

Polyn gorkaya ("bittert gräs")

Ukrainska

чорнобиль,
полин звичайний

полин гiркий

Chornobyl,
Polyn zvychajnyj

Polyn hirkyj

Engelska

Mugwort

Wormwood

De mest relevanta orden har markerats, dvs. grekiska för malört och ukrainska för gråbo.

Vad gäller betydelserna på ukrainska så motsvarar de enl. Wikipedia i stort sett de ryska, alltså chornobyl = svart gräs, polyn zvychajnyj = vanligt gräs samt polyn hirkyj = bittert gräs. Vad gråbons svarthet beträffar, ta en titt på bilden ovan (hämtad från Den virtuella floran); där syns de svarta stjälkarna tydligt.

Det kan nämnas att gråbo visserligen använts som medicinalväxt och smaksättare, men har betydligt lägre halter av de aktuella substanserna än malört.

Man hittar ofta uppgiften att αψινθιον apsinthion skulle betyda "odrickbar"; man skulle alltså kunna fråga sig om Uppenbarelsebokens författare verkligen avsåg växten malört, eller om stjärnans namn var "Odrickbar", eller så. På den utförliga sidan Spice Pages ifrågasätter dock Katzer etymologin, och konstaterar att liknande ord används om en okänd ört med bitter smak i fornpersiska m.m. Att det ord som används, αψινθος apsinthos, verkligen står för malört är det dock ingen tvekan om, liksom att latinska absinthium verkligen syftar på växten ifråga.

Actually, wormwood and mugwort, though closely related, are not identical. Rather correctly, Russian and Ukrainian Bible translations render the Greek plant name apsinthos not as chernobyl or chornobyl, but as polyn (Russian полынь and Ukrainian полин). Confused by the inherent ambiguity of that word, some Western journalist have tried to make a case that the herb mentioned in the Bible is indeed the same that is called chernobyl, which actually may be true (for a Russian or Ukrainian Bible translation), because polyn and chernobyl have indeed overlapping denotation. This is, however, a good example of a question that cannot reasonably be answered using a translated text; fortunately, the Greek original uses an unambiguous term apsinthos that applies only to wormwood (and maybe other pale-leaved, highly bitter relatives like Pontic wormwood), but never to mugwort. Yet chernobyl means "mugwort", nothing else.

Gernot Katzer
(min markering)

Det finns ett uppmärksammat dokumentärprogram om händelserna i Tjernobyl och dess konsekvenser, "Och stjärnans namn var Malört". Citatet är från 1917 års bibel, i Bibel 2000 har alltså "var" blivit "är". I Karl XII:s bibel står "och stjernans namn kallas malört" vilket, såvitt jag kan se, faktiskt verkar ligga allra närmast originalet.

Malört användes som medicinalväxt i det gamla Egypten och antiken, under den senare perioden även som smaksättning i vin, till vilket det brukas än idag, i vermouth; det ordet kommer f.ö. från tyska Wermut = malört. Bruket i brännvin är väl alltför välkänt för att behöva nämnas här.
Som en kuriositet kan nämnas att gråbo och malört, liksom myriader av andra växter, tillhör familjen korgblommiga växter, vars vetenskapliga namn är Asteraceae; i vilket ordet för stjärna, aster, ingår...

Ytterligare kuriosa: Även Sverige har sina tjernobyl - på Eniro hittar jag sexton orter med namnet "Gråbo".

* Väldigt ofta pratar man om det "latinska" namnet för växter och djur. Den korrekta termen är det "vetenskapliga" namnet; även om latin kanske är allra vanligast så förekommer åtskilligt med grekiska i sammanhanget, måhända även en del andra språk.

Referenser:
Spice Pages (Gernot Katzer): Mugwort (Artemisia vulgaris)
Den virtuella floran: Gråbo; Malört
Wikipedia: Chernobyl
Nationalencyklopedin: malörter

Tack till Lisa Meyler för hjälp med ryskan och kyrilliskan i övrigt

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum