fler faktoider

fler faktoider

Det första steget på månen

[ This text is also available in English ]

Den berömda bilden föreställer inte Neil Armstrongs första steg på månytan. Det är inte ens hans fotavtryck, utan Edwin "Buzz" Aldrins.

AS11-40-5877: Buzz Aldrin bootprint, made to test the properties of the regolith (lunar soil)
Här har Buzz Aldrins högra fot varit

Bilden togs inte med tanke på framtida affischer m.m. utan för att man skulle kunna studera hur "månjorden" (regoliten med ett fint ord) formats och smulats sönder i avtrycket, och på så vis lära sig något om dess geologiska egenskaper. Det var därför som Aldrin även fotograferade ytan innan han trampade till.

One important objective of the Apollo 11 mission was to observe the properties of the regolith and assess how these properties affected the crew's ability to move about and to work on the lunar surface. This investigation was known as the Soil Mechanics Investigation, which on Apollo 11 consisted of verbal descriptions by the crew and close-up photographs of the regolith, including three-dimensional stereo photographs.

NASA

Buzz Aldrin gör världens mest kända fotavtryck
Aldrin gör ett fotavtryck

Bilden ovan kommer från en 16 mm filmkamera som satt på månlandaren. Aldrin har gått till en bit orörd mån-mark, och gör där det fotavtryck som han sedan fotograferar med sin Hasselbladare (som av praktiska skäl liknar en filmkamera). Notera den lilla stenen en bit framför honom. Tiden anges för övrigt till 110:25:09, räknat i timmar, minuter och sekunder från uppskjutningen (även om 5876-5878 uppenbarligen inte kan ha tagits i samma sekund).

AS11-40-5876
AS11-40-5876

AS11-40-5877
AS11-40-5877

AS11-40-5878
AS11-40-5878

AS11-40-5880
AS11-40-5880

Koderna vid bilderna är de som alla bilder från Apollo-projektet identifieras med. De kommer från sidan Apollo 11 Image Library, där samtliga bilder från samtliga månlandningar finns utlagda, med kortare eller längre beskrivningar. Notera att den sista bilden visar ett annat fotavtryck längre fram, intill den lilla stenen. Så här ser detta ögonblick ut på ovan nämnda film; det kända fotavtrycket kan anas bakom Aldrins fot.

Buzz Aldrin tar bilden AS11-40-5880
Här gör Aldrin fotavtrycket i bild 5880

En anledning till att fotspåret på bilden inte ens skulle kunna vara det allra första syns här, där Aldrin just står i begrepp att ta klivet ut på månytan.

AS11-40-58969: Buzz Aldrin klar att kliva ut på månytan
AS11-40-5869

Man klättrade ner utmed stegen, ställde sig inuti fotstödet, och klev sedan bakåt; därav Armstrongs "I'm going to step off the LEM [månlandaren] now". Om det berömda fotspåret varit det första skulle fotstödet ha funnits med i bild.

Finns det någon bild på det allra första fotspåret? Nej, det verkar inte så. Som synes låg den delen i skugga (under hela vistelsen på månytan, som varade drygt två timmar). Och om inte annat så borde Aldrin ha trampat på det när han tog samma väg som Armstrong.

Finns dessa fotspår kvar? De som fanns närmast månlandaren bör ha suddats ut av raketstrålen när den lyfte, även om effekten avtar fortare med avstånd när det inte finns någon atmosfär. Aldrin nämner i sin bok Return to Earth att till och med flaggan vältes omkull, en uppgift som de ansvariga ändå inte verkar lita på helt. Vid de följande landningarna satte man hur som helst flaggan längre bort från månlandaren.

It is uncertain if the flag remained standing or was blown over by the engine blast when the ascent module took off.

Anne M. Platoff

Mer om Apollo 11

När Armstrong sade sitt A small step for a man, a giant leap for mankind - "ett litet steg för en människa, ett jättekliv för mänskligheten" - så försvann tydligen en obestämd artikel i radiokommunikationen; eller kanske talaren var nervös? Men det underliga A small step for man, a giant leap for mankind var givetvis inte vad han avsåg att säga.

"The eagle has landed" - var detta det första som sades när man landat? Nja, de allra första orden som yttrats på månen var Aldrins: "Contact light. OK, engine stop."

Relaterat: Den kinesiska muren hade de inte en chans att se från månytan.

Till sist: Det finns en rolig historia om hur Armstrong även sade "Good luck, Mr. Gorsky". Känns den igen? - Läs vad snopes.com har att säga om hr Gorsky.

Referenser:
NASA, Apollo 11 Lunar Surface Journal: Image Library (5876 ff); Mobility and Photography (110:25:09)
Lunar and Planetary Institute, Apollo 11 Mission: Landing Site Overview; Soil Mechanics Investigation
Lunar and Planetary Institute: Apollo Image Atlas - lättöverskådligt bildarkiv
Anne M. Platoff: Where No Flag Has Gone Before - om flaggan
"Contact light":
NASA, Apollo: Sounds from Apollo 11 (text + ljudfiler)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum