fler faktoider

fler faktoider

Andra sidan jorden

...Är Nya Zeeland / Kina

Gräver man ett hål rakt ner, tvärs igenom jordens medelpunkt (och ignorerar samtliga problem som kan uppstå) så dyker man varken upp i Kina eller Nya Zeeland.

Bilder från Google Earth - såklart
Klicka för större bilder

Andra sidan: Europa
Europa

På illustrationerna har jag lagt in kartor som visar exakt var olika ställen har sina resp. antipoder*. För Sveriges del är det som synes hav. Nya Zeeland utgör Spaniens antipod. Närmare än så är det inte.

Är upp-och-ner-Kina något vi fått från USA? Men eftersom Kina ligger på norra halvklotet så ligger deras antipoder på södra halvklotet, som Pekings (39,9° N, 116,4° E) sydväst om Bahia Blanca i Argentina (39,9° S, 63,6° V).

Andra sidan: USA
USA #1

Andra sidan: USA
USA #2

Om man däremot gräver en tunnel som går parallellt med ekvatorn och korsar jordaxeln så får man en situation där USA och Kina börjar överlappa varandra i nämnvärd mån, i synnerhet om man räknar Tibet som Kina. Måhända denna geografiska faktoid härrör från folk som tittat i kartböcker snarare än på jordglober?

* Ordet "antipod" betyder ordagrant "mot-fot", och syftade alltså inte på platsen på andra sidan jorden utan på de som levde där, och sålunda hade fötterna riktade mot den som talade. I faktoiden Jorden är platt beskrivs hur antika och medeltida lärde som t.ex. Augustinus kom fram till att sådana personer inte kunde finnas - vilket var en helt annan diskussion än den om huruvida jorden var rund som en boll, vilket man naturligtvis visste att den var.

Referenser:
Närmaste kartbok
Google Earth
If I dig a very deep hole, where I go to stop? ("Another stupid application for Google Maps")

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum