fler faktoider

fler faktoider

Antikviteter

100 år

Det finns egentligen ingen åldersgräns för att ett föremål ska få kallas antikt. Tidigare har man bland annat använt en 100-årsgräns som kommer från tulltaxan, vilket innebar att föremål som var äldre än 100 år var tullfria. Idag finns inte den gränsen kvar i samma utsträckning som förr.

auktioner.org

I tullsammanhang tänker man kanske allra först på restriktioner rörande utförsel av föremål som räknas till landets kulturarv. Sådana finns ju i många länder, från vilka det inte är att rekommendera att ta med sig Buddhastatyer, bronsmasker eller vad det nu rör sig om. För Sveriges del verkar det inte finnas några generella regler i den stilen, även om vissa särskilt märkvärdiga ting kan beläggas med utförselförbud enl. Lagen om kulturminnen m.m. (den heter faktiskt så, med "m.m."). I denna räknas en rad definitioner upp, där olika sorters prylar har olika kriterier beträffande ålder, pris, om de ingår i en samling eller inte, etc.

Hur som helst så lever den gamla definitionen av "antikvitet" kvar hos ex.vis Skatteverket, även om man i åtminstone följande definition gör undantag som knappast skulle göras någon annanstans. Men "engångs-definitioner" av det här slaget kan man ju se ut lite hur som helst, de har ingenting att göra med hur ordet används i allmänhet.

Om du säljer begagnade varor m.m. kan du i vissa fall välja att beräkna momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, i stället för enbart på försäljningspriset. Metoden kallas vinstmarginalbeskattning (VMB) och tillämpas av EG-länder.

(...)

Du får bara använda VMB om du säljer

  • begagnade varor
  • konstverk
  • samlarföremål
  • antikviteter.

Antikviteter

Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Skatteverket

Oavsett tulltaxor så kommer ju själva ordet från latinets antiquus, "gammal". Det är därför Linné kunde kalla såväl runstenar som fossil för antikviteter, vilket väl ingen gör idag trots att föremålen ifråga definitivt har åldern inne.

En uråldrig regel säger att en antikvitet för att kallas "antikvitet" skall vara minst 100 år gammal. Men den regeln känns idag... Uråldrig. Ingenstans tas heller hänsyn till ett minimikrav på kvalitet och förfining.

Sveriges Konst- och Antikhandlarförening

Referenser:
Nationalencyklopedin: antikvitet
Auktioner.org: Antikviteter
Sveriges Konst- och Antikhandlarförening: Vad är konst? Vad är antikviteter?
SAOB: antikvitet
Lag (1988:950) om kulturminnen m. m.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum